Marek Niechciał

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Członek Zarządu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością w obszarze ubezpieczeń. W latach 2007-2008 oraz 2016-2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członek Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2018-2020 oraz Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007-2012 członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym. W latach 1999-2006 związany z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń, a następnie Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na stanowisku Radcy Prezesa ds. ekonomicznych. Posiada doświadczenie dydaktyczne. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN. Autor licznych publikacji, w tym m.in. „Tendencje zmian w nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym w Unii Europejskiej” wydawanych w ramach serii Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz współautor „Raportów o innowacyjności gospodarki Polski”, wydawanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz publikacji NBP „Innowacyjność polskiej gospodarki”.

W latach 2000-2006 współuczestniczył w opracowywaniu licznych publikacji nadzoru ubezpieczeniowo-emerytalnego (m.in. w cyklicznych raportach o rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, raporcie o zjawisku rezygnacji z ubezpieczeń życiowych, czy też raporcie o zmianach w zarządach i radach nadzorczych zakładów ubezpieczeń).

Udostępnij artykuł: