Marek Niedużak zrezygnował z funkcji wiceministra w resorcie rozwoju i technologii

Kadry

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) Marek Niedużak złożył rezygnację ze sprawowanej przez siebie funkcji ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r., poinformował resort.

Marek Niedużak
Fot. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) Marek Niedużak złożył rezygnację ze sprawowanej przez siebie funkcji ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r., poinformował resort.

"Wiceminister Niedużak planował zakończenie sprawowania swojej funkcji już kilku miesięcy temu, jednak praca nad realizacją powierzonych zadań spowodowała, że odejście z resortu zostało przełożone na koniec 2021 r." – czytamy w komunikacie.

Niedużak w MRiT odpowiadał za obszar regulacji prawnych dla przedsiębiorców

W resorcie odpowiadał za obszar regulacji prawnych dla przedsiębiorców. Nadzorował m.in. prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą tzw. Małego ZUS-u, wprowadzeniem Pakietu MŚP, Pakietu Przyjaznego Prawa, prostej spółki akcyjnej i nowego prawa zamówień publicznych.

Odpowiadał także za przygotowanie ustawy dotyczącej przeciwdziałania zatorom płatniczym i nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych. Koordynował w ministerstwie prace nad – związanymi z pandemią COVID-19 – ustawami określanymi mianem tzw. pierwszej i czwartej odsłony rządowej Tarczy antykryzysowej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: