Marek Sawicki: PROW to szansa także dla banków spółdzielczych

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki: Banki spółdzielcze to główny sektor finansowy obsługujący polskie rolnictwo. W ciągu ostatnich dziesięciu lat za ich pośrednictwem na polską wieś trafiło prawie 200 mld zł. W kolejnych 6 latach mamy podobne pieniądze. Jest to podobna szansa na rozwój i na uzupełnienie potrzebnych kapitałów dla banków. Aby zrobić to sprawniej będziemy próbowali razem z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i ośrodkami doradztwa rolniczego włączyć banki w system szkoleniowo-informacyjny dla rolników. Wspólna polityka rolna jest bardzo szeroko opisana, ma ścisłe zasady, zadania, inwestycje, które możemy bezpośrednio finansować z dopłatą ze środków UE, bądź budżetowych. Myślę, ze czas najwyższy aby się umówić, że banki spółdzielcze, banki zrzeszające banki spółdzielcze oprócz tego, że obsługują programy unijne, płatności bezpośrednie, uzupełniają także inwestycje w rolnictwie i otoczeniu rolnictwa w tych obszarach gdzie wspólna polityka rolna nie pozwala tego robić.

Maciej Małek:  Banki spółdzielcze to także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a więc miejsca pracy. Czy w tym obszarze możemy oczekiwać jakiś programów dedykowanych?

MS: W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest działanie poświęcone różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej, zwiększeniu zatrudnienia na wsi, a jeszcze większe środki są w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wymiana, współpraca na płaszczyźnie samorząd wojewódzki, Ministerstwo Rolnictwa, doradztwo rolnicze, banki spółdzielcze będzie potrzebna aby w dziedzinach, których nie możemy finansować ze wspólnej polityki rolnej banki spółdzielcze mogły wejść o wiele intensywniej niż miało to miejsce do tej pory. 

Zobacz również rozmowę w wersji wideo: "Marek Sawicki: PROW to szansa także dla banków spółdzielczych"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: