Marek Szczepański w zarządzie Agencji Rozwoju Przemysłu

Kadry

Dr Marek Szczepański został powołany do zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego, którym kieruje prezes Aleksandra Magaczewska. Jego zadaniami będą restrukturyzacja, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad kluczowymi projektami.  

Dr Marek Szczepański w latach 2003-2005 pracował w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako przewodniczący rady. Później przeniósł się do sektora prywatnego i rozwijał karierę jako prezes zarządu firmy konsultingowej.

W latach 2009 – 2011 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 jako dyrektor zarządzający.

Dr Marek Szczepański jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił w 2012 r. na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Źródło: www.pulshr.pl

Udostępnij artykuł: