Marek Szczepański w zarządzie Agencji Rozwoju Przemysłu

Kadry

Dr Marek Szczepański został powołany do zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego, którym kieruje prezes Aleksandra Magaczewska. Jego zadaniami będą restrukturyzacja, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad kluczowymi projektami.  

Dr Marek Szczepański został powołany do zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego, którym kieruje prezes Aleksandra Magaczewska. Jego zadaniami będą restrukturyzacja, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad kluczowymi projektami.  

Dr Marek Szczepański w latach 2003-2005 pracował w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako przewodniczący rady. Później przeniósł się do sektora prywatnego i rozwijał karierę jako prezes zarządu firmy konsultingowej.

W latach 2009 - 2011 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 jako dyrektor zarządzający.

Dr Marek Szczepański jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił w 2012 r. na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Źródło: www.pulshr.pl

Udostępnij artykuł: