Marek Szewczyk : Gratuluję pomysłu i sposobu jego realizacji

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: dr Marek Szewczyk, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wypowiedź dla aleBank.pl: dr Marek Szewczyk, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Maciej Małek: Na półmetku dwudniowego spotkania koordynatorów programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jak się zdaje dynamika rozwoju przekroczyła oczekiwania i organizatorów i beneficjentów. Jakie jednak warunki trzeba spełnić, aby uzyskać swoistą wartość dodaną? Wiadomo bowiem, że uczelnie pracują w określonym reżimie organizacyjnym, finansowym i prawnym.

Marek Szewczyk: Bardzo się cieszę, że zadaje mi pan to pytanie. Są dwa powody. Pierwszy - uczelnia musi planować swoje działania, w związku z tym planowanie musi odbywać się wraz z cyklem kształcenia studenta - licencjat to 3 lata, studia magisterskie 2 lata. Jeżeli mówimy o programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który trafił do nas w wyniku podpisanych umów, to po pierwsze gratuluję pomysłu, po drugie sposobu jego realizacji i ludzi, którzy w nim pracują. To, co widzimy na co dzień, bardzo podoba się studentom. Odnosi wśród nich bardzo ciekawe i pozytywne recenzje. Chcielibyśmy z przypadkowych spotkań zrobić cykl albo element kształcenia. Coś na kształt np. częściowego fakultetu. Tak, aby zostawało to studentom w indeksach. Chcielibyśmy aby program, który jest w tej chwili bardzo mocno promowany i trwa 5 lat - aby jego perspektywa nie miała rok, czy dwa, bo to nie wiąże się z długoterminowym planowaniem na uczelni. Chcielibyśmy znać terminy - aby to trwało minimum trzy lata plus jeden rok - wtedy istnieje możliwość wdrożenia wszystkich elementów związanych z planowaniem pracy uczelni od strony technicznej i organizacyjnej  - związanej z koniecznością zabezpieczenia chociażby sal.

MM: Jeżeli traktowalibyśmy program jako segment w konstrukcji składającej się na budowę gospodarki opartej na wiedzy, jakie jeszcze elementy powinny się w nim systemowo pojawić?

MS: Trudno dziś powiedzieć. Widzimy potrzebę przede wszystkim szerokiego kształcenia studentów dzisiaj odbywających kształcenie przez ludzi pracujących w biznesie. Widzimy potrzebę przez zderzenie tego, co w naukach takich jak np. ekonomia, daje szansę porównać teoretyczną część z praktyczną rzeczywistością, do której za chwilę studenci trafią. Uważam, że w naszych dyskusjach na uczelni program powinien być kreowany nie przez jeden rok, w jednym zakresie, ale przy tak szerokiej platformie jaką obejmuje program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem istnieje możliwość rozwoju formy poprzez banki, inne instytucje współpracujące.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Marek Szewczyk: Gratuluję pomysłu i sposobu jego realizacji"

Udostępnij artykuł: