Marek Tomczuk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Detalicznej Bank Pekao S.A.

Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
fot. Bank Pekao S.A.

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Detalicznej Bank Pekao S.A.

Marek Tomczuk wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., od lipca 2017 r. nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej.Karierę rozpoczął w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Sprzedaży ds. Bankowości Transakcyjnej i Inwestycyjnej, a później w Pionie Bankowości Detalicznej – Dyrektorem Sieci CitiBusiness. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży MŚP w Banku DNB Nord. Potem jako Dyrektor Departamentu Sieci MŚP w Kredyt Banku był odpowiedzialny za zbudowanie niezależnej linii biznesowej oraz zarządzanie siecią sprzedaży. Należał do ścisłego grona menedżerów przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Detalicznego. W Raiffeisen Polbank jako Dyrektor Nadzorujący ds. Sieci Sprzedaży zarządzał podległym obszarem Bankowości Detalicznej. Odpowiadał za Departament Zarządzania Siecią Oddziałów, Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej oraz Tele Sales. Jednocześnie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Raiffeisen TFI oraz Prezesa Zarządu spółki Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Uhonorowany za 2016 r. tytułem „Lider Roku Raiffeisen Bank Polska”.

W 2017 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz na Członka Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. W 2018 roku powołany został na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp z o.o. oraz na Członka Rady Nadzorczej Banku Hipotecznego Pekao S.A.Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Marek Tomczuk spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: