Marginalizacja OFE i chiński krach negatywnie wpłynęły na warszawskie indeksy

Komentarze ekspertów

Inwestycje w akcje na warszawskiej giełdzie nie dały w tym roku powodów do zadowolenia. Korzystniej było ulokować pieniądze w obligacjach skarbowych.

Inwestycje w akcje na warszawskiej giełdzie nie dały w tym roku powodów do zadowolenia. Korzystniej było ulokować pieniądze w obligacjach skarbowych.

Na koniec września 2015 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były notowane 424 spółki krajowe o kapitalizacji 556,1 mld zł oraz 52 spółki zagraniczne, których całkowita wartość rynkowa wyniosła 568,4 mld zł.

We wrześniu wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na głównym rynku GPW wyniosła blisko 17 mld zł i była o 14% niższa niż rok wcześniej, a w okresie styczeń - wrzesień wartość obrotów wyniosła 154,2 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 2,3%.

Średni wskaźnik cena/zysk dla akcji spółek krajowych z Głównego Rynku GPW wyniósł 19,2, natomiast dla spółek zagranicznych 13,1.

We wrześniu 2015 roku indeks największych spółek WIG20 spadł o 4,5% a od początku roku do końca września stracił 10,8%. Spadki odnotował też indeks całego rynku WIG - odpowiednio o 2,8% i 3,1%.

W okresie 9 miesięcy bieżącego roku wzrosły 7 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej zyskał indeks WIG-Paliwa - 39%. Natomiast największy spadek odnotował WIG-Surowce - 25%.

Na koniec września br. na rynku NewConnect było notowanych 431 spółek, w tym 10 zagranicznych. Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu wyniosła około 9,1 mld zł.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła we wrześniu 173,1 mln zł i była o 135% wyższa niż rok wcześniej. Liczona za okres 9 miesięcy br. wartość obrotów wyniosła 1,26 mld zł i była o 68% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Benchmark całego rynku, NCIndeks spadł we wrześniu br. o 1,3%, a od początku roku o 2,3%.

Jak widać wyniki inwestycji giełdowych w tym roku nie są zadowalające. Polska giełda odczuwa boleśnie reformę emerytalną, której konsekwencją jest marginalizacja Otwartych Funduszy Emerytalnych. To one miały duży wpływ popyt na rynku wtórnym, a także obejmowały duże pakiety akcji w pierwszych ofertach publicznych. Z drugiej strony negatywnie na notowaniach akcji z warszawskiej giełdy odbił się krach chińskich giełd.

Jan Mazurek,
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: