Marian Krzemiński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupa LOTOS S.A.

Fot. Grupa Lotos S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupa LOTOS S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. funkcję swoją pełni od 25 lipca 2019 roku, wchodząc w skład Zarządu X kadencji.

Aabsolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Central Connecticut State University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Zakładach Górniczych Polkowice – oddział KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, gdzie w latach 1999 – 2002 piastował funkcję prezesa Zarządu, dyrektora generalnego. Pracował również w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym w Warszawie (dyrektor inwestycyjny/prokurent), współpracował z firmą Ernst&Young w zakresie audytu wewnętrznego, prowadził projekty doradcze realizowane dla grupy BNP Paribas Assurance. Świadczy również usługi doradcze i konsultingowe pod własną firmą. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję doradcy Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.

Posiada doskonałe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, zastosowań matematyki i statystyki w ekonomii i zarzadzaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów operacyjnych, zarządzania projektami, analiz sprzedaży, portfeli klientów, ich ryzyka oraz business intelligence. Obszary szczególnych kompetencji to zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne i marketingowe, analizy rynków, analizy ekonomiczne.

Posługuje się językiem angielskim.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: