Mariola Szymańska-Koszczyc w Zarządzie European Banking & Financial Services Training Association

Kadry

14 czerwca w Brukseli, Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości,  została jednogłośnie wybrana na funkcję Wiceprezydenta w pięcioosobowym składzie nowego Zarządu European Banking & Financial Services Training Association, na lata 2014-2017.

EBTN (www.ebtn-association.eu) jest organizacją non profit, zrzeszającą wiodące instytuty bankowe z krajów Europy i ze świata. Stanowi platformę wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie  szkolenia i rozwoju pracowników sektora usług finansowych. Jej zasadniczym zadaniem jest budowa i upowszechnienie wspólnych, wysokich standardów kompetencyjnych bankowców w Europie. EBTN jest inicjatorem ważnych projektów rozwojowo-badawczych służących większej transparentności kwalifikacji w sektorze bankowym, która wzmacnia zaufania i sprzyja międzynarodowej konkurencyjności. Aktualnie EBTN przygotowuje projekt nowoczesnego standardu kwalifikacji w sektorze usług finansowych pod nazwą „Triple E Qualifications”, kwalifikacje z ratingiem potrójnego „E”.

Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł: