Mariusz Andrzejewski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, jest także kierownikiem Katedry Rachunkowości  Finansowej.  Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Od 2013 roku pracuje także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.Ukończył trzy fakultety studiując rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także automatykę i robotykę na specjalności: sztuczna inteligencja oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 r., realizując grant KBN, przygotował i obronił pracę doktorską pt. „Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych”.

Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych m. in. takich spółek: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Alwernia SA, Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, , Północ Nieruchomości SA (spółka notowana na NewConnect), PolRest SA (spółka notowana na GPW w Warszawie), Media Nieruchomości SA, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach, AWSA Holland II BV, Instal Kraków S.A. Był także prezesem zarządu Altair Sp. z o.o., członkiem zarządu ds. finansowych w TBS Złocień Sp. z o.o. oraz doradcą zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych  - IPSiZ Sp. z o.o. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej PKP PLK SA.W latach 2005 –2006  był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest także członkiem European Accounting Association (EAA), International Association for Accounting Education & Research (IAAER) oraz Rady Naukowej SKwP.Urodził się w 1971 roku, jest żonaty i ma troje dzieci.Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
Udostępnij artykuł: