Mariusz Cholewa prezesem zarządu ACCIS

Kadry

12 maja 2020 r. podczas corocznego Walnego Zgromadzenia Ogólnego ACCIS, międzynarodowego stowarzyszenia, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie, wybrano zdalnie nowy skład Zarządu. Stanowisko Prezesa Zarządu ACCIS objął dr Mariusz Cholewa. Prezes Zarządu BIK – największej bazy informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, obie funkcje będzie piastował równolegle.

Mariusz Cholewa
Mariusz Cholewa Fot. BIK

12 maja 2020 r. podczas corocznego Walnego Zgromadzenia Ogólnego ACCIS, międzynarodowego stowarzyszenia, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie, wybrano zdalnie nowy skład Zarządu. Stanowisko Prezesa Zarządu ACCIS objął dr Mariusz Cholewa. Prezes Zarządu BIK – największej bazy informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, obie funkcje będzie piastował równolegle.

#MariuszCholewa, prezes zarządu @grupabik nowym prezesem zarządu #ACCIS - międzynarodowego stowarzyszenia, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie

ACCIS reprezentuje największą grupę biur informacji kredytowej na świecie, zrzesza 42 rejestry kredytowe działające w 28 krajach europejskich oraz 8 instytucji stowarzyszonych z innych kontynentów.

Nowy prezes Zarządu ACCIS, dr Mariusz Cholewa, posiada bogate doświadczenie akademickie i menedżerskie w sektorze bankowości. Od 2013 r. jest prezesem Zarządu Biura Informacji Kredytowej, a jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, od 2017 r. sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu ACCIS.

Mariusz Cholewa będzie wzmacniał rolę stowarzyszenia w obszarze wykorzystania danych

Obejmując stanowisko Prezesa Zarządu ACCIS, dr Mariusz Cholewa będzie wzmacniał rolę stowarzyszenia w szeroko rozumianym obszarze wykorzystania danych. Jednym z priorytetów nowego Prezesa będzie poszerzanie składu stowarzyszenia i otwartość na współpracę z podmiotami i instytucjami, które wniosą nowe kompetencje istotne dla oceny wiarygodności finansowej. Celem tych działań będzie ugruntowanie znaczenia ACCIS w branży wymiany informacji i analizy danych, która zwłaszcza w obecnych czasach nabiera szczególnej wagi.

- Jestem zaszczycony, a zarazem pełny pozytywnej energii, obejmując wyzwanie zarządzania tak wyjątkowym i poważanym stowarzyszeniem, jakim jest ACCIS – powiedział dr Mariusz Cholewa, w dniu nominacji na szefa ACCIS, stowarzyszenia reprezentującego największą grupę biur informacji kredytowej na świecie.

- Moją ambicją jest, by branża rejestrów kredytowych i wymiany informacji zrobiła krok na przód. To niezwykle istotne zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach. Jestem przekonany, że jednym kluczowych kierunków rozwoju ACCIS  jest poszerzenie grona członków o firmy, które zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem i analizowaniem wszelkich danych, istotnych dla oceny wiarygodności finansowej.

- Będziemy jeszcze bardziej skupiać się na dostarczaniu wartości dodanej zarówno dla członków ACCIS jak i całej branży, w duchu innowacyjności i zaufania – wartości, które są dla mnie kluczowe, również z perspektywy zarządzania, a jednocześnie stanowią podstawę kultury organizacyjnej naszego międzynarodowego Stowarzyszenia – dodał nowy prezes ACCIS.

Udostępnij artykuł: