Mariusz Grab

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Fot. Grupa Azoty S.A.

Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Kompetencje w spółce: Strategia zakupowa, Zakupy strategiczne, Przetargi, Integracja surowcowa i produktowa, IT (w tym cyberbezpieczeństwo), RODO, Prezes Grupy Azoty Police

Wiceprezes Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r., w okresie do 22 października do 30 listopada 2020 r. Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2006 - 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.
 • 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze
 • Doświadczenie zawodowe:
 • 30.04.2021 - Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 • 01.12.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 22.10.2020 - 30.11.2020 - Prezes Zarządu Grupy Azoty S..A
 • 17.05.2018 - 21.10.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 23.05.2016 - 14.02.2021 - Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 01.04.2016 - 22.05.2016 - Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna
 • 08.05.2012 - 22.05.2016 - Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 09.07.2010 - 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 21.04.2010 - 08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 30.03.2007 - 20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 07.07.2006 - 29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek
 • 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel
 • 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

Inne doświadczenia:

 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.
 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.
 • 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)
 • 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi
 • 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group
 • 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.
 • 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.
 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
 • Od 2004 - 2018 – Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.
 • 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych
 • 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.
 • 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej
 • 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: Grupa Azoty S.A.
Udostępnij artykuł: