Mariusz Grendowicz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Money Makers S.A.

Kadry

W dniu 15 lutego Mariusz Grendowicz został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Money Makers. Mariusz Grendowicz to manager o wieloletnim doświadczeniu w bankowości, które zdobył między innymi na stanowiskach prezesa zarządu BRE Banku S.A. i wiceprezesa Banku BPH S.A.

W dniu 15 lutego Mariusz Grendowicz został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Money Makers. Mariusz Grendowicz to manager o wieloletnim doświadczeniu w bankowości, które zdobył między innymi na stanowiskach prezesa zarządu BRE Banku S.A. i wiceprezesa Banku BPH S.A.

- Wierzymy, że powołanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby o tak bogatym doświadczeniu, jak Mariusz Grendowicz, będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju spółki. Możliwość czerpania z jego wiedzy na temat sektora bankowego, zdobytej na najwyższych stanowiskach w jednych z największych instytucji finansowych w Polsce, jest dla nas nie do przecenienia - mówi Marc van der Ploeg, Prezes Zarządu Money Makers S.A.

- Cieszę się, że mam przyjemność dołączyć do tak doświadczonego i znanego na rynku zespołu. Cieszę się również, że w ramach Rady Nadzorczej Money Makers będę mógł dzielić się swoim doświadczeniem w budowaniu dystrybucji usług finansowych przez internet. Wykorzystanie internetu, jako kanału sprzedaży usług finansowych, jest cały czas ograniczone i do spółek takich, jak Money Makers, należy przyszłość w tym zakresie - mówi Mariusz Grendowicz.

Mariusz Cezary Grendowicz do sierpnia 2010 r. pełnił funkcję prezesa BRE Banku S.A., trzeciego pod względem wielkości banku w Polsce. Wcześniej, do 2006 r., zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., w którym od 2001 r. odpowiadał za Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości.

Międzynarodową karierę bankową rozpoczął w 1983 r. w Grindlays Bank (przejętym następnie przez Australia and New Zealand Banking Group) w Londynie, w którym pracował do roku 1991. W latach 1991 - 1992 pracował w Citibanku w Londynie, a następnie w latach 1992 - 1997 w ING Banku, gdzie w latach 1992-1995 zajmował kierownicze stanowiska w Polsce, zaś w okresie 1995-1997 na Węgrzech. Od 1997 zasiadał w zarządzie ABN AMRO Bank Polska, ostatnio jako Prezes Zarządu banku oraz szef Grupy ABN AMRO na Polskę. W kwietniu 2009 r. powołany w skład zarządu Związku Banków Polskich. Był również prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych "Lewiatan".

Spółka Money Makers oferuje usługę aktywnego zarządzania aktywami dla klientów indywidualnych dysponujących kwotą od 40 000 zł. Klienci Money Makers posiadają indywidualny rachunek inwestycyjny, z pełnym dostępem do szczegółowych informacji o składzie portfela. Money Makers proponuje klientom 12 strategii inwestycyjnych zróżnicowanych pod względem ryzyka inwestycyjnego. Wybór strategii poprzedzony jest wnikliwą analizą profilu inwestycyjnego klienta. W Money Makers środki klientów są aktywnie inwestowane nie tylko w akcje, obligacje, ale także w wybrane fundusze inwestycyjne i inne instrumenty finansowe np. ETF.

Podstawowe informacje o spółce:

  • Money Makers oferuje innowacyjną usługę na rynku, zarządzanie portfelem dla osób dysponujących kwotą od 40 tys. PLN. Szacowana grupa docelowa wynosi 1,2 - 1,5 mln osób.
  • Money Makers działa wyłącznie w interesie klienta - opłaty i prowizje są transparentne, a firma jest niezależna finansowo od dystrybutorów i dostawców.
  • Money Makers oferuje klientom unikalny model obsługi: poprzez Internet oraz wideorozmowę z konsultantem inwestycyjnym, a konto inwestycyjne dostępne 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu umożliwia bieżące śledzenie szczegółowych informacji na temat składu portfela. Klient ma także możliwość skorzystania z bardziej tradycyjnej formy kontaktu.

Anna Borowiec-Góra
Ciszewski Financial Communications

Udostępnij artykuł: