Mariusz Hildebrand, Marcin Ledworowski: Rośnie zaufanie do rynku

Bankowość

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Marcin Ledworowski - Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Marcin Ledworowski - Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Raport BIG pokazujący zaufanie przedsiębiorców do rynkupokazuje taką tezę, że rynek wygląda coraz lepiej, że przedsiębiorcy mają większe poczucie bezpieczeństwa co do sytuacji gospodarczej, bezpieczeństwa w kwestii tego, jak rynek będzie się rozwijał. Wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej wzrósł o półtora punktu procentowego - do ponad 19 punktów procentowych. Widać, że zmieniają się zatory płatnicze, zwiąksza się przypływ gotówkowy w ramach gospodarki - dzięki temu my, jako przedsiębiorcy jesteśmy w stanie lepiej realizować nasze działania i świadczyć lepsze usługi.

W ramach raportu wyróżniamy kilka branż: dostawców usług finansowych, masowych, mali i średni przedsiębiorcy. W ramach tych branż tą która pokazuje najlepsze wyniki co do zaufania rynku, terminowości płatności jest branża usług finansowych - poziom wskaźnieka osiągnął ponad 34 punkty procentowe, co na przestrzeni całego badania oznacza, że ta branża ma w tej chwili najlepszy efekt.

Drugą branżą, która ma bardzo dobre wyniki, gdzie rośnie kwestia zaufania do rynku jest branża, którą badaliśmy dodatkowo - chodzi o branżę budowlaną. Była ona dla nas trudną gospodarczo. W ciągu ostatnich dwóch, trzech latach były bardzo duże problemy w tej branży, bankructwa. W ciągu ostatnich badań ostatniego pół roku zauważamy zdecydowaną poprawę sytuacji - ponad 9 punktów wzrósł wskaźnik zaufania, bezpieczeństwa w tej branży = do ponad 15,7 punkta procentowego. To pokazuje, że przepływ finansowy, zniejszenie zatorów płatniczych następuje również tutaj. Po pierwsze przez pryzmat szybszego przepływu gotówki, a po drugie przez pryzmat tego, że mamy rozpoczęte duże inwestycje rządowe, nowe inwestycje budowlane w budownictwie mieszkaniowym indywidualnym. To pokazuje pozytywny trend tego rynku.

Marcin Ledworowski - Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

Około 25 procent przedsiębiorców mówi, że planuje dodatkowe wydatki na płace I na rozwój. Podobna grupa - około 25 procent - twierdzi, że nie planuje żadnych nowych wydatków. Co ciekawe, przeszło 32 procent firm deklaruje nowe inwestycje, a w zasadzie zwiększenie inwestycji w stosunku do roku poprzedniego. Generalnie wieje optymizmem wśród firm.

Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

Patrząc na raport BIK ważna informacją jest to, że z punktu widzenia gospodarki coraz więcej naszych kontrahentów ma możliwość regulowania płatności terminowo. To jest widoczne na rynku. Każda z branż, którą pytamy o to jak widzi swojego kontrahenta, czy kontrahent jest w stanie regulować swoje zobowiązania, postrzega to pozytywnie. Dwóch na trzech przedsiębiorców mówi, że ich kontahenci mają zdolność regulowania płatności i to widać. Czasem się zdarza sytuacja wymuszonego kredytu kupieckiego, co było pewnym przyzwoleniem w gospodarce dotychczas. Myślę, że ta sytuacja gospodarcza, która byla do tej pory nauczała nas innego podejścia do modelu wymuszonego kredytu kupieckiego, trochę innego podejścia biznesowego. Kolejnym elementem, który warto wskazać jest to, że coraz więcej przedsiębiorców otrzymuje terminowo płatności, tzn. ponad 75 proc.  do 100 proc. płatności spływa na czas w firmie i ta skala przedsiębiorców rośnie  - ponad 45 proc, przedsiębiorców widzi pozytywny spływ należności większej partii. To także jest element, który wpływa znacząco na nasze poczucie bezpieczeństwa jako przedsiębiorcy.

Kolejnym elementem, o którym warto powiedzieć jest to, że zmniejszyła się skala przedsiębiorców, którzy widzą że przeterminowane należności, które mają do nich spłynąć  sięgają powyżej 100 tys.zł. Na ten element - na skalę dużego zadżłużenia przeterminowanego cierpi jedna czwarta przedsiębiorców, ale także sytuacja w tym segmencie się poprawia. Dlatego przedsiębiorcy mają duże lepsze poczucie wobec rynku i to się przekłada na to, że pozytywnie patrzmy na rok 2014. Rok 2013 był rokiem przejściowym stabilizacji sytuacji, a w 2014 powinno być lepiej.

Marcin Ledworowski - Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

W roku 2013 przedsiębiorcy - według badania, które przeprowadził BIG InfoMonitor - delarują w 40 proc. korzystanie z kredytów bankowych. To jest bajpowszechniejsza forma finansowania działalności firm. Co ciekaw, wśród firm, które zapytaliśmy, 58 proc. przedsiębiorców twierdzi, że kredyt bankowy jest dla nich najważniejszą formą finansowania działalności firmy. Najmniejszą popularnością cieszą się obligacje, ale wśród dużych firm obligacje są najpopularniejszą formą finansowania działalności. Dokonaliśmy też analizy korzystania z funduszy unijnych - co dzisiąta przebadana przez nas firma z nich korzysta.

Mariusz Hildebrand - Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

To, co mi przynosi największą radość w ramach badania wskaźnika bezpieczeństwa działalności gospodarczej jest to, że widzimy, że rynek ruszył, ożywił się. To znaczy, że dzięki temu nam wszyskim = przedsiębiorcom, osobom fizycznym, prywatnym powinno być lepiej. I to jest najlepszy wskaźnik, to, co mnie najbardziej cieszy - to, że mamy dobre podstawy gospodarcze i to, że potrafiliśmy przetrwać najtrudniejsze czasy spowolnienia gospodarczego do momentu gdy zaczynamy iść do przodu i rozwijać się jako gospodarka.   

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Mariusz Hildebrand, Marcin Ledworowski: Rośnie zaufanie do rynku"

Udostępnij artykuł: