Mariusz Mazurkiewicz: Kształcenie to proces ciągły

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mariusz Mazurkiewicz, Project Coordinator, Wrocław Ponts MBA

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mariusz Mazurkiewicz, Project Coordinator, Wrocław Ponts MBA

Mariusz Mazurkiewicz: Politechnika Wrocławska dostrzega potrzebę ustawicznego kształcenia absolwentów. Nasi absolwenci to inżynierowie, którzy często robią karierę w zarządzaniu szeroko rozumianym - także w bankowości. Politechnika postanowiła uzupełnić swoją ofertę edukacyjną o nowoczesny program klasy MBA, dostosowany do osób, które chcą powiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania, program na poziomie światowym, wysoko oceniany - zajmuje 2 lub 3 miejsce w rankingach ogólnoświatowych. To jest oferta, którą kierujemy nie tylko do naszych absolwentów. Jest to oferta ogólna dla wszystkich osób, które robią karierę w biznesie. Co prawda profil tej oferty jest technologiczny, bo jesteśmy uczelnią techniczną, inżynierską, ale jest to profil otwarty, dostosowany do osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zarządzaniu - w skondensowany, szybki sposób, który znamy ze studiów klasy Executive MBA.

Maciej Małek: Co motywowało wasze włączenie się do projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, a przy tej okazji obecność na Forum Technologii Banków Spółdzielczych?

Mariusz Mazurkiewicz: Politechnika Wrocławska jest uczelnią kształcącą przede wszystkim inżynierów, ale mamy także kierunek ekonomiczny i wydział zarządzania, gdzie strona ekonomiczna jest jedną, mocną nogą tegoż wydziału. Studenci tego kierunku są także kształceni w specjalności inżynieria finansowa. Zatem naturalnym miejscem pracy dla części naszych absolwentów jest sektor bankowy. Stąd wiedząc o tym, że bez współpracy sektora z potencjalnym pracodawcą nie ma dobrego kształcenia jesteśmy tutaj.

Maciej Małek: Czy w tym obszarze możemy praktycznie realizować to, co nazywa się gospodarką opartą na wiedzy?

Mariusz Mazurkiewicz: Tak. To nie jest proste. To jest wyzwanie także dla uczelni. Znamy wiele modeli, znamy teorie, realizacja tego zadania w praktyce nie jest tak prosta, czego przykładem są startupy, inkubatory przedsiębiorczości gdzie studenci, ale także pracownicy nauki mają okazję aby zmierzyć się z rynkiem, zweryfikować swoje idee. To wymaga czasu, nakładów. My te nakłady ponosimy. Wiemy, że jest to ważne, natomiast czy mamy aż tak wielkie sukcesy - tego nie wiem. Musimy coś robić, dokonać jakiś ruchów, żeby te sukcesy przyszły z czasem.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Mariusz Mazurkiewicz: Kształcenie to proces ciągły"

Udostępnij artykuł: