Marka kończy restrukturyzację biznesu

Finanse i gospodarka

Firma pożyczkowa Marka S.A., notowana na NewConnect finalizuje działania związane z restrukturyzacją biznesu zapoczątkowaną w styczniu 2013 r. Spółka zmieniła model sprzedażowy znacząco obniżając koszty jego funkcjonowania, zredukowała zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych oraz usprawniła systemy kontroli. Dzięki wspomnianym działaniom spółka znów zaczęła wypracowywać zyski zarówno na poziomie operacyjnym, jak i na poziomie netto.

Firma pożyczkowa Marka S.A., notowana na NewConnect finalizuje działania związane z restrukturyzacją biznesu zapoczątkowaną w styczniu 2013 r. Spółka zmieniła model sprzedażowy znacząco obniżając koszty jego funkcjonowania, zredukowała zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych oraz usprawniła systemy kontroli. Dzięki wspomnianym działaniom spółka znów zaczęła wypracowywać zyski zarówno na poziomie operacyjnym, jak i na poziomie netto.

Władze Marki planują zakończyć działania restrukturyzacyjne do końca tego roku i obecnie spółka już jest bliska finalnemu modelowi działalności. W trakcie zmian doszło do fundamentalnej zmiany strategii rozwoju Spółki. Firma zrezygnowała z części kosztownych, nieefektywnych lokalizacji biur sprzedażowych i zredukowała ich liczbę z 9 do 4 (Białystok, Lublin, Toruń, Łódź).

Jednocześnie Marka rozpoczęła współpracę z pośrednikami finansowymi, zwiększając tym samym rentowność sprzedaży oraz zasięg dotarcia (prawie cały kraj). Równolegle spółka zredukowała liczbę pracowników administracyjnych. Prowadzone działania pozwoliły zmniejszyć również pozostałe koszty operacyjne w pierwszym półroczu 2014 r. o 1,44 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r. W tym samym okresie Marce udało się nie tylko obniżyć koszty działalności, ale również zwiększyć przychody ze sprzedaży o ponad 40% do 9,3 mln zł.

Efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji pozwoliło Spółce powrócić do generowania zysków. W pierwszej połowie bieżącego roku Marka wygenerowała zysk na poziomie 1,06 mln zł wobec blisko 2,9 mln zł straty w analogicznym okresie w 2013 r. - Efekty restrukturyzacji prowadzonej od początku 2013 r. są już widoczne w wynikach finansowych. Przez 1,5 roku działań nie tylko powróciliśmy do rentowności, ale również nastąpiła poprawa jakości portfela naszych pożyczek. Dzięki rezygnacji z tzw. chwilówek, podniesienia progu dochodów dla potencjalnych pożyczkobiorców, usprawnienia systemu scoringowego i optymalnym wymaganiom wobec pośredników finansowych, stworzyliśmy bezpieczne fundamenty dla dalszego, zrównoważonego rozwoju firmy. Przed nami ostatnie tygodnie działań, w których skupiamy się na restrukturyzacji biznesu. Równolegle pracujemy też nad rozwojem naszych produktów i nowymi obszarami, w których Marka będzie mogła wypracowywać dodatkowe zyski - komentuje Jarosław Konopka, Prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Marki.  

Źródło: Marka S.A.

Udostępnij artykuł: