Marka w 2015 r. zwiększy zyski i wdroży nowe usługi

Finanse i gospodarka

Firma pożyczkowa Marka S.A., notowana na NewConnect szacuje, że w 2015 r. zarobi na czysto 3,51 mln zł i wypracuje 24,5 mln zł przychodów. Oczekiwana znacząca poprawa wyniku to m.in. efekt udanie przeprowadzonej restrukturyzacji firmy. Dodatkowo Spółka planuje w tym roku rozwijać usługi skierowane do klientów w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia oraz producentów żywności.

0002

Firma pożyczkowa Marka S.A., notowana na NewConnect szacuje, że w 2015 r. zarobi na czysto 3,51 mln zł i wypracuje 24,5 mln zł przychodów. Oczekiwana znacząca poprawa wyniku to m.in. efekt udanie przeprowadzonej restrukturyzacji firmy. Dodatkowo Spółka planuje w tym roku rozwijać usługi skierowane do klientów w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia oraz producentów żywności.

Prognoza na 2015 r. zakłada znaczący wzrost względem 2014 r. Plan na ubiegły rok przewidywał 2,5 mln zł zysku netto oraz 19 mln zł przychodów. Po trzech kwartałach 2014 r.  Spółka zarobiła już prawie 1,9 mln zł, a wartość przychodów sięgnęła 13,7 mln zł. Władze Spółki na podstawie posiadanych danych oceniają, że wykonanie prognozy finansowej jest zgodne z planem.

W 2015 r. na wyniki pozytywnie będzie przekładać się zakończenie restrukturyzacji. Od 2013 r. Spółka prowadziła intensywnie działania optymalizacyjne. W trakcie zmian doszło do fundamentalnej zmiany strategii rozwoju Spółki. Firma zrezygnowała z części kosztownych, nieefektywnych lokalizacji biur sprzedażowych i zredukowała ich liczbę z 9 do 4 (Białystok, Lublin, Toruń, Łódź).

Jednocześnie Marka rozpoczęła współpracę z pośrednikami finansowymi, zwiększając tym samym rentowność sprzedaży oraz zasięg dotarcia (prawie cały kraj). Równolegle spółka   zredukowała liczbę pracowników administracyjnych.

Spółka intensywnie pracowała również nad poprawą jakości portfela pożyczek. Dzięki zmianie oferty produktowej, podniesieniu progu dochodów dla potencjalnych pożyczkobiorców, usprawnieniu systemu scoringowego klientów i optymalnym wymaganiom wobec pośredników finansowych, stworzyła bezpieczne fundamenty do dalszego, zrównoważonego rozwoju firmy.

- Restrukturyzacja, którą prowadzimy od początku 2013 r. pozwala nam na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Bezpieczne fundamenty i dobrej jakości portfel pożyczek pozwala nam myśleć o oferowaniu i rozwoju nowych usług. W 2015r. szczególną uwagę poświęcimy m.in. projektom w obszarze ochrony zdrowia, a także finansowaniu producentów żywności - powiedział Jarosław Konopka, Prezes Zarządu Marka S.A.

Źródło: Marka S.A.

Udostępnij artykuł: