Marx i zakaz handlu w niedziele

Komentarze ekspertów

Niedziela - 11 marca 2018 roku. Pierwsza niedziela z zakazem handlu.

Witold Gadomski
Witold Gadomski

Niedziela - 11 marca 2018 roku. Pierwsza niedziela z zakazem handlu.

#WitoldGadomski: Jeden dzień bez pracy, to jeden dzień bez wyzysku. Cały rok bez pracy, to rok bez wyzysku #ZakazHandluwNiedziele

Ustawa zabraniająca handlu w niedzielę sprawia, że dziś tysiące kobiet i mężczyzn zatrudnionych w dużych sklepach nie pracuje. Za to pracują tysiące urzędników sprawdzających, czy sklepy są należycie zamknięte.I to jest słuszna koncepcja, bo przecież dochód narodowy bierze się z pracy urzędników, a nie handlowców (spekulantów) i wyzyskiwanych przez nich pracowników.Jeden dzień bez pracy, to jeden dzień bez wyzysku. Cały rok bez pracy, to rok bez wyzysku.Przypomina się anegdota (czytałem ją w książce "Burżuazyjna godność" Deirdre McCloskey).Otóż w latach 30. Groucho Marx został poproszony przez znajomego o pomoc w znalezieniu pracy. Znajomy miał skądinąd bardzo lewicowe poglądy.Marx odmówił. - Nie mogę załatwić ci pracy, bo będziesz wówczas wyzyskiwany przez kapitalistę, a ja jako Marx nie mogę na to pozwolić.
Udostępnij artykuł: