Marynika Woroszylska-Sapieha

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Marynika Woroszylska-Sapieha

Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej oraz International Executive Program INSEAD w Fontainebleau.Doświadczenie zawodowe:
  • Członek Rady Nadzorczej Grupy Polpharma (od kwietnia 2017 r.),
  • Doradca Prezesa Zarządu Grupy Polpharma (od października 2016 r.),
  • W 1994 r. rozpoczęła karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym. Od 1998 roku była związana z Grupą Sanofi – jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. W latach 2004-2015 pełniła funkcję Prezesa zarządu i Dyrektora Generalnego filii w Polsce,
  • Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził nowe techniki w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych kobiet w tej specjalności,
  • W latach 2005-2012 członek Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), a następnie w latach 2012-2014 Prezes Zarządu. Piastując stanowisko członka zarządu organizacji branżowej, była odpowiedzialna za działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce.
  • Członek INSEAD Alumni Club oraz Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej.
Od kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Ryzyka, a od maja 2017 r. członek Komitetu Nominacji, Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności w Santander Bank Polska S.A.Członek jest niezależny.
Udostępnij artykuł: