Mastercard otwiera globalne Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju

Z rynku

Firma Mastercard poinformowała o otwarciu swojego Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju, które zajmie się rozwijaniem oferty produktów i rozwiązań cyfrowych przyjaznych dla środowiska. Laboratorium będzie pomagać przedsiębiorstwom i konsumentom we wprowadzaniu nowych metod produkcji, dystrybucji i zakupu produktów i usług, które mają zapewnić dobrostan ludziom i planecie w dobie intensywnej cyfryzacji globalnej gospodarki.

fot. MasterCard

Firma Mastercard poinformowała o otwarciu swojego Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju, które zajmie się rozwijaniem oferty produktów i rozwiązań cyfrowych przyjaznych dla środowiska. Laboratorium będzie pomagać przedsiębiorstwom i konsumentom we wprowadzaniu nowych metod produkcji, dystrybucji i zakupu produktów i usług, które mają zapewnić dobrostan ludziom i planecie w dobie intensywnej cyfryzacji globalnej gospodarki.

Wspierając Zielony Ład Unii Europejskiej, Mastercard wybrał na siedzibę swojego globalnego laboratorium Sztokholm ― miasto będące od dawna w awangardzie ekologicznych innowacji, znane z zaangażowania konsumentów, polityków i biznesu w budowę zielonej gospodarki.

Wspieranie innowacyjnych rozwiązań o praktycznych zastosowaniach jest bardzo ważne z perspektywy globalnych celów związanych ze zmianą klimatu.

― mówi Kristina Kloberdanz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Mastercard. ― Jako że kontynuujemy budowę bardziej ekologicznej gospodarki cyfrowej, Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju umożliwi nam wspólne tworzenie solidnej oferty rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Połączy wszystkich ― zarówno firmy, jak i konsumentów ― w działaniach na rzecz klimatu ― dodaje.

Mastercard zdaje sobie sprawę, że konsumpcja będzie musiała dostosować się do wymagań zrównoważonego rozwoju i globalnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. W związku z tym chce zmieniać przyszłość handlu i angażuje się we współpracę nad tworzeniem rozwiązań cyfrowych, które pomogą firmom, rządom i miliardom konsumentów należących do sieci Mastercard w ochronie środowiska. Laboratorium skupi się w szczególności na rozwiązaniach, które ułatwią ukierunkowanie wydatków na zrównoważony rozwój w czasie, gdy coraz więcej konsumentów chce działać na rzecz dla klimatu.

Otwarte innowacje pomagają w ochronie środowiska

Mastercard ma doświadczenie w budowaniu relacji z innowacyjnymi start-upami w Skandynawii, gdzie będzie mieć siedzibę nowe Laboratorium. Ostatnio firma nawiązała współpracę ze szwedzkim fintechem Doconomy, aby stworzyć Kalkulator Węglowy Mastercard. Ponadto Mastercard wspomaga przyjazne dla klimatu innowacje z branży fintech w ramach inicjatywy Climate Fintech Cards & Payments Challenge oraz programu dla start-upów Start Path.

― Działalność człowieka bez wątpienia spowodowała kryzys klimatyczny. Naszym zadaniem jest naprawienie tych szkód ― mówi Mathias Wikström, dyrektor generalny firmy Doconomy. - Jesteśmy przekonani, że pomogą nam w tym innowacje tworzone wspólnie z firmą Mastercard i naszymi partnerami na całym świecie. Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju pomaga bankom na wszystkich rynkach w globalnych działaniach na rzecz klimatu. To bardzo inspirujące – dodaje.

Laboratorium prowadzi już prace badawcze i rozwojowe z udziałem specjalistów z Mastercard

Laboratorium prowadzi już prace badawcze i rozwojowe z udziałem specjalistów z Mastercard, współpracujących z nią start-upów oraz jej klientów. Ośrodek w sensie fizycznym zostanie otwarty wiosną 2022 roku.

Nowe Laboratorium wykorzysta doświadczenie firmy Mastercard w dziedzinie innowacji ukierunkowanych na takie cele, jak walka z wykluczeniem finansowym. Będzie również badać możliwości zastosowania takich technologii, jak 5G, informatyka kwantowa czy zaawansowana sztuczna inteligencja, na potrzeby zapewnienia lepszej ochrony środowiska. W skład Laboratorium wejdą trzy jednostki. Centrum badań i rozwoju skupi się na rozwiązaniach w zakresie zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonych łańcuchów tworzenia wartości, platforma typu „laboratorium jako usługa” połączy partnerów i klientów w procesie tworzenia zrównoważonych rozwiązań zapewniających obopólne korzyści, a Centrum Mastercard Experience udostępni praktyczne wersje demo produktów oraz umożliwi osobiste zaangażowanie uczestników.

Doskonalenie funkcji Kalkulatora Węglowego Mastercard

Jednym z priorytetów Laboratorium jest ciągłe doskonalenie funkcji Kalkulatora Węglowego Mastercard. Wydawcy kart płatniczych mogą go łatwo wdrażać, korzystając ze wsparcia członków zespołu firmy Doconomy pracujących w Laboratorium. Ponadto Laboratorium zajmie się rozwojem rozwiązania Mastercard Provenance, które zapewnia przejrzystość łańcucha dostaw. Będzie ono teraz służyć nie tylko celom społecznym, lecz także inicjatywom środowiskowym ― na przykład umożliwi uczestnikom łańcucha dostaw podejmowanie bardziej korzystnych dla środowiska decyzji dotyczących produkcji.

Aby jeszcze bardziej zachęcić innych do wspólnych działań w celu ochrony klimatu, Mastercard  realizuje swoje zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. Ostatnio firma dołączyła do inicjatywy 1.5 degree Supply Chain Leaders, aby zmniejszyć szkodliwe emisje w sieci swoich dostawców. Ponadto Mastercard połączył ponad 65 partnerów na całym świecie w koalicji Priceless Planet Coalition, której celem jest posadzenie 100 milionów drzew.

Źródło: MasterCard
Udostępnij artykuł: