Mastercard proponuje koncepcję tożsamości cyfrowej. Na czym polega?

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Klient / Z rynku

Logo Mastercard
Źródło: Mastercard

Mastercard przedstawił model tożsamości cyfrowej dostosowany do wymogów współczesnego, coraz bardziej cyfrowego świata. Koncepcja ta została opisana w dokumencie pt. Restoring Trust in Digital Interactions, który opisuje ramowe założenia dotyczące sposobu działania cyfrowej tożsamości, gdzie w centrum każdej cyfrowej interakcji znajduje się jednostka.

#Mastercard przedstawił model tożsamości cyfrowej dostosowany do wymogów współczesnego, coraz bardziej cyfrowego świata @MastercardPL

Model ten obejmuje proponowane przez Mastercard zasady zarządzania tożsamością cyfrową, które powinny stanowić podstawę nowego systemu. Koncentrują się one na zagadnieniach takich jak: prawo do własności danych, ich poufność i zgoda na ich przetwarzanie, a także przejrzystość, bezpieczeństwo i dostępność systemu. Można je sprowadzić do następującego podstawowego prawa jednostki: „Moja tożsamość jest moją własnością i mam kontrolę nad moimi danymi osobowymi”.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Każdy ma prawo do tożsamości cyfrowej
Własność Każda osoba jest właścicielem swojej tożsamości i danych osobowych
Prostota Używanie tożsamości cyfrowej powinno być proste i intuicyjne dla każdego
Poufność Każda osoba ma prawo do zachowania w poufności swoich danych dotyczących tożsamości cyfrowej
Udzielanie zgód Tożsamość cyfrowa danej osoby nie może być używana ani udostępniana bez wyraźnej zgody tej osoby lub w sposób niezgodny z prawem
Przejrzystość Każda osoba ma prawo wiedzieć, w jaki sposób jest używana i udostępniana jej tożsamość cyfrowa
Bezpieczeństwo danych Dane identyfikacyjne i transakcje, w których wykorzystywana jest tożsamość cyfrowa, powinny być przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa
Prawa osobiste
dot. danych
Każda osoba powinna mieć prawo dostępu do swoich danych dotyczących tożsamości, ich poprawiania i usuwania, a także możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia tych praw
Uczciwe użytkowanie Dane dotyczące tożsamości będą używane wyłącznie do celów zgodnych z prawem oraz zasadami uczciwości i równego traktowania
Wybór Każda osoba powinna mieć prawo do wyboru dostawcy usług tożsamości cyfrowej oraz prawo do ich zmiany lub rezygnacji z nich

Jak mamy zaufać komuś, kogo nie znamy, kogo nie widzimy i z kim nie spotykamy się osobiście?” — mówi Ajay Bhalla, prezes Mastercard ds. cyberbezpieczeństwa i danych. „To obszar, który badamy już od pewnego czasu i dyskutujemy o nim z wieloma różnymi grupami. Dzięki tej wiedzy wyobrażamy sobie świat, w którym tożsamość użytkownika i urządzenia działające w jego imieniu można natychmiast i bezpiecznie zweryfikować, w którym dostęp uzyskuje się bez haseł, a dane są wymieniane tylko za zgodą konsumenta” – dodaje.

Model Mastercard jest oparty na zasadzie „prywatność z założenia”

Model Mastercard jest oparty na zasadzie „prywatność z założenia”, gdzie dane dotyczące tożsamości nie są gromadzone, ani agregowane. Proponuje on cyfrowe interakcje, w których wymiana danych jest ograniczona do minimum i następuje tylko w sytuacjach, gdy jest konieczna. Według tej koncepcji dane są skutecznie chronione i efektywnie wykorzystane, dzięki czemu użytkownicy utrzymują nad nimi kontrolę, a cyfrowa tożsamość osoby jest bezpiecznie powiązana z jej smartfonem.

Nowe możliwości dla konsumentów

Dostęp do cyfrowej tożsamości da konsumentom nowe możliwości w ich interakcjach online z firmami, dostawcami produktów i usług oraz ich społecznościami. Dzięki temu robienie zakupów w sieci, otwarcie konta w banku czy złożenie zeznania podatkowego stanie się jeszcze prostsze. Nowy system usprawni też wykorzystanie e-maila czy mediów społecznościowych. Zmniejszy również ryzyko oszustw i kradzieży tożsamości.

„Wprowadzenie tożsamości cyfrowej wymaga połączenia sił. Opierając się na naszym strategicznym partnerstwie z Microsoft i współpracy z wieloma firmami z branży, chcemy ukierunkować wysiłki wszystkich zaangażowanych graczy, aby wspólnie zdefiniować zasady działania nowego systemu oraz zarządzania nim. Razem mamy realną szansę sprawić, że funkcjonowanie jednostki w sieci będzie znacznie bardziej efektywne, a jednocześnie bezpieczne” – powiedział Ajay Bhalla.

Źródło: MasterCard
Udostępnij artykuł: