MasterCard® i Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP) łączą siły, by dostarczyć „cyfrową żywność”

Finanse i gospodarka

Świat bez gotówki buduje świat bez głodu.

MasterCard (NYSE:MA) i Światowy Program Żywnościowy (WFP) ogłosiły dzisiaj stworzenie programu partnerskiego, który wykorzystując innowacje w technologii cyfrowej, umożliwi ludziom na całym świecie udział w przerwaniu błędnego koła głodu i biedy. Ten przełomowy program partnerski wykorzystuje doświadczenie firmy MasterCard w obszarze tworzenia systemów płatności elektronicznych i łączy je z możliwościami WFP w zakresie dotarcia do najbardziej głodujących społeczeństw na całym świecie, w celu odpowiedzi na potrzeby żywieniowe szczególnie potrzebujących.

Nasz program partnerski z firmą MasterCard jest doskonałym przykładem na to, jak zmieniający się sektor prywatny może inspirować do działania na rzecz zmniejszenia globalnego głodu — mówi Nancy Roman, dyrektor ds. komunikacji, polityki społecznej i programów partnerskich WFP. Dzięki wykorzystaniu technicznego zaplecza oferowanego przez MasterCard oraz międzynarodowego zasięgu usług firmy, WFP będzie mógł rozbudować zarówno swój program voucherów elektronicznych, umożliwiających niedożywionym rodzinom zakup pełnowartościowych produktów spożywczych na lokalnych targach, jak i usprawnić mechanizm dotacji internetowych, pozwalających pojedynczym osobom i markom zaangażować się we wspólną walkę z globalnym głodem – dodaje.

W krajach z ustabilizowanym rynkiem wewnętrznym WFP często rozpowszechnia vouchery, które można potem wymieniać w lokalnych sklepach na żywność i inne produkty pierwszej potrzeby. Vouchery te pomagają rozruszać lokalną gospodarkę, a jednocześnie umożliwiają ubogim społecznościom uzyskanie pomocy żywnościowej w sposób godny. Dzięki projektowi “Cyfrowe pożywienie” (ang. „Digital Food Project”) zaplecze techniczne i doświadczenie w zarządzaniu płatnościami firmy MasterCard pomoże WFP w udoskonaleniu i usprawnieniu systemów dystrybucji voucherów spożywczych przez telefony komórkowe czy karty bankowe wśród osób, które nie mają stałego dostępu do usług bankowych lub finansowych.

Ann Cairns, Prezes ds. Rynków Międzynarodowych w MasterCard powiedziała: Wizja świata nieograniczonego posiadaniem gotówki firmy MasterCard świetnie współgra z wizją świata bez głodu, która jest myślą przewodnią WFP. Dlatego właśnie dziś rozpoczynamy realizację tego przełomowego programu partnerskiego, którego celem jest propagowanie inicjatywy „cyfrowego pożywienia” i sprawienie, by pomoc dotarła do tych, którzy najbardziej jej potrzebują na całym świecie.

Wraz z realizacją projektu „Cyfrowe pożywienie” firma MasterCard pomoże WFP w stworzeniu lepszych mechanizmów umożliwiających dotacje przez Internet, rozszerzając gamę dostępnych narzędzi do płatności on-line.

Poprawa funkcjonalności systemów umożliwiających dotacje przez Internet, jest częścią platformy “Integrated Giving” („Zintegrowane dzielenie się”), która ma umożliwić firmom połączenie mechanizmów dotacyjnych z ich produktami. Sprzedażowe strony internetowe mogłyby wtedy umożliwić przekazania dotacji na rzecz WFP przy rozliczaniu zakupów — bez konieczności opuszczania danej strony. Natomiast deweloperzy aplikacji mobilnych lub gier mogliby oferować możliwość finansowego wsparcia WFP bezpośrednio z poziomu swoich aplikacji. Wszystkie dotacje byłyby śledzone. Rachunki zarówno marki, jak i klienta, byłyby obciążane ich kwotą, dając tym samym obydwu stronom nowe możliwości realnego wpływu na walkę z głodem na świecie.

Firma MasterCard zapowiedziała też wykorzystanie swojego potencjału handlowego i zasięgu marki  w celu zwiększenia społecznej świadomości istniejącego problemu globu oraz zebrania dodatkowych funduszy dla WFP na wielu kluczowych rynkach.

Firma przeprowadziła już dwie kampanie na rzecz WFP, w Polsce i w Holandii, w trakcie których udało się zebrać dziesiątki tysięcy euro na finansowanie działalności WFP na całym świecie.

Źródło:
MasterCard
Światowy Program Żywnościowy

Udostępnij artykuł: