Maszyny w służbie ekologii

Finanse i gospodarka

Wraz ze wzrostem popularności tworzyw sztucznych pojawił się problem z ich utylizacją. Recykling nadal pozostaje główną metodą walki z rosnącymi stertami plastikowych butelek i opakowań.

Wraz ze wzrostem popularności tworzyw sztucznych pojawił się problem z ich utylizacją. Recykling nadal pozostaje główną metodą walki z rosnącymi stertami plastikowych butelek i opakowań.

Wyzwaniem pozostaje jednak jego efektywne wykorzystanie. Przykładowo u naszego zachodniego sąsiada na początku lat 90 temu procesowi poddawanych było 9% odpadków plastikowych. Do 1999 ten odsetek wzrósł do 60%. Dlatego warto sobie zadać pytanie, co dalej dzieje się z wytworzonymi odpadami i jak możemy się ich skutecznie pozbyć. Tutaj ogromną rolę odgrywa technologia, która wykorzystywana jest przez regionalne zakłady utylizacji odpadów oraz wyspecjalizowane firmy.

"Jeszcze w 1993 r. u naszego zachodniego sąsiada recyklingowi było poddawanych 42% opakowań szklanych, zaś już w 1999 było to 75%. W przypadku makulatury nastąpił wzrost
z 18% do 70%., zaś plastiku z 9% do 60%. Jak widać jest to dość znaczący wzrost ponownego wykorzystania surowców W ostatnich latach w Polsce również obserwujemy zwiększanie wydatków na ochronę środowiska i recykling. Poza oczywistym aspektem, jakim jest dbanie o nasze otoczenie i przyrodę, obserwujemy dynamiczny rozwój sektora zajmującego się utylizacją. Dlatego już dzisiaj warto rozwijać tę gałąź gospodarki, aby w przyszłości uniknąć problemów, jakie obecnie mają Stany Zjednoczone z pozbywaniem się śmieci.- mówi Dariusz Mainka, kierownik sprzedaży urządzeń przemysłowych HSM Polska Sp. z o.o.1

Dla przeciętnego konsumenta kupującego produkty pakowane do plastikowych butelek problem kończy się wraz z ich wyrzuceniem do kosza. Dlatego warto podkreślić znaczenie technologii, która wspiera nas w walce z rosnącymi stertami śmieci. Obok segregacji odpadów jest to jedyna możliwość skutecznego dbania o środowisko. Maszyny wspierające proces recyklingu nie tylko pozwalają dbać o środowisko. Mogą one również przynosić wymierne korzyści finansowe, co możemy zaobserwować u naszego zachodniego sąsiada. Natomiast w Polsce jako przykład może posłużyć segment rynku, jakim jest skup papierowych opakowań. Zakładając w dużym przybliżeniu, że w Polsce zbiera się 1 mln ton papieru, oraz że zakłady papiernicze skupują go po około 200-300 zł za tonę, to można oszacować jego wartość na 200 do 300 mln zł w skali roku.2

Do segregacji oraz bardziej ekologicznego podejścia do przetwarzania i utylizacji odpadów coraz częściej przekonują się duże sieci marketów spożywczych. Przykładem może być sieć sklepów Biedronka. Każdy sklep będący w tej sieci ma obowiązek segregowania odpadów.

Do recyklingu trafiają m.in. świetlówki, tonery, folia oraz makulatura. Specjalne pojemniki do segregacji odpadów stoją również w biurach sieci. W 2012 r. w sklepach
i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu 122 tys. ton makulatury,
6,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych oraz 2,7 tys. ton opakowań z drewna3. Sieć ściśle współpracuje z uprawnionymi jednostkami w zakresie odbioru odpadów  żywnościowych. Jedyną formą zagospodarowania produktów przeterminowanych i nienadających się do sprzedaży jest przekazywanie ich wyspecjalizowanym firmom, także tym które dostarczają do sieci odpowiedni sprzęt wspomagający proces recyklingu.

- "W sklepach należących do sieci Biedronka wykorzystywane są belownice do makulatury i folii firmy HSM Polska. Dzięki użytkowaniu tych maszyn w naszych sklepach zmniejszana jest objętość odpadów, a tym samym niższa jest również liczba kursów samochodów przewożących te odpady. Ograniczone zostaje w ten sposób zużycie paliwa, a także emisja dwutlenku węgla do środowiska" - informuje Zespół Biura Prasowego Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci sklepów Biedronka.

Idąc dalej i wymieniając kolejne przykłady maszyn do recyklingu dzięki, takim urządzeniom jak uniwersalna prasa HSM URP-S, możemy pozbywać się nieprawidłowo napełnionych lub przeterminowanych produktów w opakowaniach jednorazowych, eliminując ryzyko skażenia środowiska lub wód gruntowych. Pełne puszki i butelki PET są nakłuwane, prasowane, a ich zawartość trafia do specjalnie przygotowanych zbiorników (wanien zbiorczych). Odciśnięte płyny mogą być przeznaczone do zastosowania w biogazowni. Puszki stanowią dodatkowy materiał do wykorzystania w ramach przerobu hutniczego. Natomiast zmiażdżone i sprasowane opakowania miękkie można wykorzystać jako dodatek do nowych produktów włókienniczych lub do ponownej produkcji opakowań. Odpadki nienadające się do użycia można usunąć termicznie w spalarniach śmieci. - "Warto dodać, że w Polsce spala się tylko 4,5 proc. śmieci. To dużo mniej niż w Niemczech, gdzie spalaniu ulega 22 proc. odpadów. Liderem w Europie nadal pozostaje Dania, która w ten sposób pozbywa się 54 proc. swoich śmieci".4 - dodaje Dariusz Mainka, kierownik sprzedaży urządzeń przemysłowych HSM Polska Sp. z o.o.

Postęp technologiczny pozwala nam redukować czas potrzebny do utylizowania coraz większych ilości śmieci, oszczędzając przy okazji energię. Tą opinię podziela Edward Skiba, prezes Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rypinie: "Obecnie do prasowania surowców po segregacji wykorzystujemy belownicę VK 4812 z firmy HSM. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia, zmniejszyliśmy ilość pracowników do obsługi maszyny. Wcześniej korzystaliśmy z prasy trzykomorowej pionowej. W czasie zmiany trwającej 8 godzin 3 pracowników wykonywało w granicach od 12-14 bel. Teraz dzięki wykorzystaniu prasy HSM, w ciągu godziny mamy sprasowane około 8-10 bel. Faktycznie wartości są oczywiście uzależnione od sposobu podawania surowca do przenośnika - komentuje Edward Skiba, prezes Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rypinie".

  1. Str. 154: http://www2.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article%20in%20European%20Environment%20%28packaging%20waste%29.pdf
  2.   http://www.trans-sur.pl/index.php?p=1_5_Cennik i http://www.krynicki.pl/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=79&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=65
  3.   Dane otrzymane od biura prasowego Jeronimo Martins, właściciela  sieci sklepów Biedronka
  4.   http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/315993,w_polsce_ma_powstac_dziewiec_spalarni_smieci.html

Źródło: HSM

Udostępnij artykuł: