Materiały z konferencji prasowej KPF 07.05.2014 – II kwartał 2014

Finanse i gospodarka

Jaka jest koniunktura w polskiej gospodarce? Jak kształtuje się sytuacja na rynku kredytu konsumenckiego? Czym dla przedsiębiorców skutkują problemy z odzyskiwaniem należności?

Jaka jest koniunktura w polskiej gospodarce? Jak kształtuje się sytuacja na rynku kredytu konsumenckiego? Czym dla przedsiębiorców skutkują problemy z odzyskiwaniem należności?

Między innymi na te pytania odpowiedzi udzielają najnowsze raporty: Koniunktura w polskiej gospodarce, Sytuacja na rynku consumer finance i Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Ich wyniki zaprezentowano 7 maja podczas konferencji prasowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), IRG SGH i KRD BIG S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji, dostępnymi do pobrania pod poniższymi linkami:

Konferencja Prasowa_II kwarta? 2014 - PREZENTACJE (POBIERZ)

Sytuacja na rynku consumer finance w II kwartale 2014 - informacja sygnalna (POBIERZ)

Portfel należności polskich przedsiębiorstw w I kwartale 2014 - informacja sygnalna (POBIERZ)

Pytania specjalne do badania CF - II kwarta? 2014 (POBIERZ)

Źródło: Konferencja Przedsię™biorstw Finansowych w Polsce

Udostępnij artykuł: