Mateusz Kowalski wiceprezesem Pekao TFI

Kadry

Mateusz Kowalski został wiceprezesem zarządu Pekao TFI S.A. Będzie odpowiedzialny za Pion Sprzedaży Klientów Sektora Publicznego i Zrównoważonego Rozwoju. Rada Nadzorcza powołała go na to stanowisko z dniem 14 kwietnia.

Pekao TFI S.A.
Źródło: aleBank.pl

Mateusz Kowalski został wiceprezesem zarządu Pekao TFI S.A. Będzie odpowiedzialny za Pion Sprzedaży Klientów Sektora Publicznego i Zrównoważonego Rozwoju. Rada Nadzorcza powołała go na to stanowisko z dniem 14 kwietnia.

- Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego jest jednym z filarów nowej strategii Banku Pekao S.A. do 2024 r. To zagadnienia, które będą w najbliższych latach istotnie zyskiwały na znaczeniu, zarówno w naszym codziennym życiu, jak i na rynku kapitałowym – mówi Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI. 

Doświadczenie zawodowe

Mateusz Kowalski posiada doświadczenie we współpracy z klientami korporacyjnymi, spółkami zależnymi oraz zagranicznymi. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora Pionu Sprzedaży Klientów Sektora Publicznego i Zrównoważonego Rozwoju w Pekao TFI. Pracował również w Banku Pekao S.A. w Departamencie Sektora Publicznego. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w KGHM Polska Miedź - na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, zaś poprzednio na stanowisku kierownika i głównego specjalisty w Wydziale Nadzoru Korporacyjnego Spółek Krajowych. Pracował również w Biurze Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Czytaj także: Klienci Pekao TFI S.A. zyskają dodatkowe informacje o swoich inwestycjach >>>

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku prawo. Ukończył również studia podyplomowe „Akademia Spółek” oraz „Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Skład zarządu Pekao TFI

Obecnie w skład zarządu Pekao TFI S.A. wchodzą: Jacek Janiuk - prezes zarządu odpowiedzialny za piony: Finansowy, Operacyjny, Sprzedaży i Marketingu, Zarządzania Ryzykiem oraz Pion Zarządu, Jacek Babiński – wiceprezes odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami, Mateusz Kowalski – wiceprezes odpowiedzialny za Pion Sprzedaży Klientów Sektora Publicznego i Zrównoważonego Rozwoju.

Pekao TFI to najstarsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pekao na koniec marca 2020 r. wyniosła ponad 20 mld zł. 

Udostępnij artykuł: