Mateusz Morawiecki pozostaje premierem, będzie za to nowy minister finansów. Znamy skład rządu

Gospodarka

Na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS zaakceptowano nowy skład rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Ministerstwem Finansów pokieruje Tadeusz Kościński - dotychczasowy wiceminister tego resortu.

Premier Mateusz Morawiecki
Fot. Krystian Maj / KPRM

Na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS zaakceptowano nowy skład rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Ministerstwem Finansów pokieruje Tadeusz Kościński - dotychczasowy wiceminister tego resortu.

Ministerstwem Finansów pokieruje #TadeuszKościński, który jest obecnie wiceministrem tego resortu @MF_GOV_PL

"Jest to rząd kontynuacji dobrej zmiany. Chcemy zrobić wszystko, żeby sytuacja Polaków za 4 lata była lepsza pod każdym względem. Chcemy dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa z możliwym spowolnieniem gospodarczym. Mamy plany, aby skutki tego spowolnienia były słabe albo żadne" - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wiceprezesem Rady Ministrów będzie Piotr Gliński, który pokieruje - jak dotychczas - Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Jarosław Gowin jako wiceprezes Rady Ministrów będzie Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Morawiecki powiedział także, że Ministerstwem Finansów pokieruje Tadeusz Kościński, który jest obecnie wiceministrem tego resortu.

Zmiany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

"Jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych to pokieruje nim Jacek Czaputowicz, ale tu nastąpi pewna zmiana. Cały pion europejski będzie częścią KPRM-u i poprosiłem Konrada Szymańskiego, żeby kontynuował swoją misję. [...] Jadwiga Emilewicz w Ministerstwie Rozwoju otrzyma dział budownictwa wraz z działem planowania przestrzennego i dział turystyka" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że Ministerstwem Środowiska będzie kierował Michał Woś, ale wszystko, co związane z "klimatem" i wypełnieniem wymogów związanych z poziomem OZE w naszym miksie energetycznym i obniżeniem źródeł emisji CO2, znajdzie się w gestii ministerstwa, którym pokieruje Michał Kurtyka. Nowy resort będzie zajmował się m.in. takim programem jak "Czyste Powietrze", NFOŚ czy gospodarką odpadami.

Ministerstwo Energii w dotychczasowym kształcie zostanie rozwiązane

"Ministerstwo Energii w dotychczasowym kształcie zostanie rozwiązane. Miało ono nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi. Ten cały dział zostanie częścią powołanego nowego ministerstwa, którym będzie kierować obecny wicepremier Jacek Sasin. Nazwa zostanie ostatecznie uzgodniona i będzie ono miało nadzór właścicielski nad spółkami skarbu państwa" - zapowiedział premier.

Dodał, że nowym ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej będzie Marlena Maląg i zapowiedział powstanie Ministerstwa Zarządzania Funduszami, którym ma kierować Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a resort sportu zostanie obsadzony w późniejszym terminie.

Bez zmian pozostają ministrowie:- Marek Zagórski - minister cyfryzacji,- Dariusz Piontkowski - minister edukacji narodowej,- Łukasz Szumowski - minister zdrowia,- Michał Dworczyk - minister-członek Rady Ministrów,- Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,- Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury,- Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej,- Zbigniew Ziobro -  minister sprawiedliwości,- Mariusz Kamiński - minister spraw wewnętrznych i administracji,- Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: