Mateusz Morawiecki: Stawiamy na trwałe relacje

Bankowość

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mateusz Morawiecki, prezes, Bank Zachodni WBK S.A.

Wypowiedź dla aleBank.pl: Mateusz Morawiecki, prezes, Bank Zachodni WBK S.A.

Mateusz Morawiecki: Bardzo dziękuję za tę nagrodę - Osobowość Roku. W tym miejscu chciałem podziękować przede wszystkim pracownikom, bo to dzięki nim mogę ją odebrać, możemy ją wspólnie odebrać. Rzeczywiście warto podkreślić to, że stawiamy, chyba bardziej niż inni, na długoterminowe relacje z klientami i od nich uzależniamy zarówno poziom naszego zaangażowania, obsługi. Cieszymy się, że klienci to coraz bardziej doceniają, dostrzegają. Również nie da się uciec od technologii przyszłości. Dla nas wyzwaniem i papierkiem lakmusowym, który potwierdza jakość relacji z klientem jest multikanałowość, związanie dostępności do klienta przez różne kanały dystrybucji naszych produktów. Nie chcemy mieć różnych kanałów oddzielnie. Chcemy  aby dla naszych klientów dostępne były różne produkty przez różne sposoby dotarcia czyli dystrybucji.

Maciej Małek: Środowisko formułuje szereg postulatów pod adresem nadzorcy i regulatora. Pan nieco ironicznie wskazał w dyskusji, że jednym z zadań banku, i to w perspektywie 2-, 3-letniej, jest podzielenie się tym bogactwem. Czego oczekiwalibyśmy od decydentów, aby ten biznes można było rozwijać  stabilnie, bezpiecznie i w interesie akcjonariatu?

Podam taki przykład. W 2004 roku zmienione zostały zasady funkcjonowania sektora windykacyjnego. Od tamtego czasu polskie firmy windykacyjne stały się potęgą środkowoeuropejską. To pokazuje jak daleko możemy zajść, jako sektor i gospodarka polska jeśli dopasujemy poszczególne parametry do siebie. I mamy dzisiaj kilka dużych tematów na agendzie  np. długoterminowe kredyty hipoteczne i sposób ich finansowania, sekurytyzacja z partycypacją. Pewne problemy udaje się pozytywnie rozstrzygać, ale w pewnych sprawach dzieje się to za wolno. Gdyby postęp prac był szybszy to podobnie jak inna branża, którą wymieniłem, również sektor bankowy polski mógłby być rzeczywiście potęgą na miarę Europy Środkowej, a może i szerzej.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: Mateusz Morawiecki: Stawiamy na trwałe relacje

Udostępnij artykuł: