Mateusz Morawiecki: Wyniki potwierdzają trafność strategii

Tylko u nas

Wypowiedź dla alebank.pl: Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

Wypowiedź dla alebank.pl: Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

Andrzej Morawiecki: Przeznaczyliśmy część zysku na część odłożoną w czasie do podjęcia decyzji przez KNF w jakim zakresie będzie chciał dodatkowo jeszcze wzmocnić kapitałowo banki uwzględniając jakość portfela kredytowego - zwłaszcza we frankach szwajcarskich - jak również zakotwiczony tam ryzyk, silę kapitałową i rentowność poszczególnych instytucji. Mamy bardzo dobry zespół i pozytywne wyniki już teraz. Widzimy, że bardzo pozytywnie rośnie akcja kredytowa, świetnie przyrastają fundusze inwestycyjne, przyrost rachunków bieżących firm, rachunków indywidualnych jest jedną z najwyższych w sektorze. Mamy bardzo dobrą mieszankę aktywów tzn. poziom sprzedaży kredytów bardzo rentowych w stosunku do obciążenia portfeli kredytowych rezerwami jest optymalny, co widać po naszej marży odsetkowej netto.

Program "Bank najstępnej generacji"jest sztandarowym programem naszego banku i obejmuje zarówno najnowsze rozwiązania CRMowe jaki i bardzo nowoczesne rozwiązania w ramach naszych placówek bankowych typu np. bank bez papieru. Jest to program wieloletni - rozpoczęliśmy go w zeszłym roku i w najbliższych 18 miesiącach będziemy kontunuować - nie chialbym powiedzieć, że za 18 miesięcy kończymy. "Bank następnej generacji" który wypracowujemy jest to nasz wehikuł, którym poruszamy się po niepewnych wodach bankowości. Rorpoznajemy w nim kolejne obszary okazji, szans ale także zagrożeń dla sektora bankowego i staramy się je odpowiednio adresować.               

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=YGfZwtzcP-k

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: