Mazars powołał nowego partnera

Kadry

Mazars w Polsce powiększa swój zespół zarządzający, powołując nowego partnera – Jarosława Bochenka. Pokazuje to wagę, jaką firma przykłada do wspierania i doceniania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w swojej działalności.

Mazars w Polsce powiększa swój zespół zarządzający, powołując nowego partnera – Jarosława Bochenka. Pokazuje to wagę, jaką firma przykłada do wspierania i doceniania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w swojej działalności.

Jarosław Bochenek dołączył do Mazars w 2008 r. jako dyrektor Biura w Krakowie. W niedługim czasie został członkiem zarządu spółki Mazars Audyt. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz świadczeniu usług doradczych w zakresie rachunkowości i finansów dla spółek z różnych branż zdobyte podczas pracy w Mazars oraz w jednej z firm z tzw. "wielkiej czwórki" w Polsce i za granicą.Jarosław Bochenek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów w Bristol Business School (Wielka Brytania). Posiada tytuł MBA University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Francja). Jest biegłym rewidentem (PIBR) oraz członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Rewidentów ACCA.

Mazars

 
Udostępnij artykuł: