Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych ma już 10 lat!

Relacje

10 lat temu z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, a osobą która podjęła się tego niełatwego, pionierskiego zadania był Wiesław Kołodziejski - prezes, który od 10 lat wspiera przedsiębiorców z Mazowsza.

10 lat temu z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, a osobą która podjęła się tego niełatwego, pionierskiego zadania był Wiesław Kołodziejski - prezes, który od 10 lat wspiera przedsiębiorców z Mazowsza.

Wówczas udziałowcami było 10 gmin i powiatów. Dziś MFPK to ponad 30 samorządów oraz instytucji około biznesowych. To pozwoliło osiągnąć kapitał w wysokości około 40 mln PLN.  Przede wszystkim jednak 10 lat działalności Funduszu to 1,2 mld zł kwoty udzielonych kredytów, pożyczek i leasingów przy poręczeniu MFPK. To w kooperacji z MFPK powstało 700 nowych firm w regionie, które z powodzeniem prowadzą działalność, utworzono 6 tys. nowych i utrzymano 36 tys. miejsc pracy.

Uroczystość jubileuszowa w Centrum Przedsiębiorczości na Smolnej była okazją do podsumowania 10-letniej działalności MFPK, który jest największym funduszem poręczeniowym w Polsce. W jubileuszowej konferencji wzięli udział m.in. marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, Prezes Związku Banków  Krzysztof Pietraszkiewicz.

Fundusz powstał w 2003 r., by pomagać małym i średnim przedsiębiorcom w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Firmy MSP mają problem z uzyskaniem kredytów czy pożyczek, ponieważ banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji. Tymczasem kredyt jest dla większości prosperujących na rynku firm szansą na szybkie dokapitalizowanie i rozwój działalności. Pomocne wówczas staje się poręczenie udzielane przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Z poręczeń mogą skorzystać także osoby fizyczne, które podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek.

Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców w rozwoju firmy i przeciwdziałanie wykluczeniu bankowemu. Fundusz nie działa dla zysku, co umożliwia obniżenie kosztów finansowania przedsiębiorstw. Poza zwiększeniem swojej wiarygodności w bankach przedsiębiorca otrzymuje partnerską pomoc, bo Funduszowi zależy na jego sukcesie i ograniczeniu własnego ryzyka przedsięwzięcia.

Dzięki działalności Funduszu wiele mazowieckich firm może nie tylko funkcjonować, ale przede wszystkim się rozwijać. Poza tym stają się wiarygodne m.in. wobec banków, co ułatwia kolejne kroki do zwiększania ich kapitału. MFPK poręcza przy leasingach (jako pierwszy fundusz w kraju), kredytach inwestycyjnych, kredytach obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych) i pożyczkach na cele gospodarcze. Wsparcie to jest również istotne z punktu widzenia gospodarki regionu - pozwala zwiększać konkurencyjność firm, co zawsze działa ożywczo na rynek.

To w kooperacji z MFPK powstało 700 nowych firm w regionie które z powodzeniem prowadzą działalność, utworzono 6 tys. nowych i utrzymano 36 tys. miejsc pracy. Było to możliwe tylko dzięki współpracy i mądrej polityce gospodarczej samorządów terytorialnych, skąd był zasilany kapitał poręczeniowy w miarę rozwoju Funduszu i zaangażowania w pomoc przedsiębiorcom.

Poza standardowymi poręczeniami (z kapitału MFPK) Fundusz jako beneficjent projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ma możliwość poręczania również ze środków unijnych.

Podczas konferencji jubileuszowej Marszałek Adam Struzik wyróżnił dyplomami:  MFPK oraz dyrektora  Grażynę Łoboddę, najbardziej zasłużonego pracownika MFPK. Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich przekazał znaczek ZBP - prezesowi Wiesławowi Kołodziejskiemu, jako symbol uznania wkładu MFPK w rozwój przedsiębiorczości i bankowości.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, ostatnia z nich to Perła Rynku 2013 w kategorii Najlepsza Oferta Leasingowa.

Źródło: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Udostępnij artykuł: