Mazowsze bogatsze niż Normandia, Lubelskie biedniejsze od Bułgarii

Gospodarka

W Unii Europejskiej istnieją znaczące różnice w poziomie PKB na głowę mieszkańca, zarówno między poszczególnymi krajami, jak i wewnątrz nich.

Pieniądze na tle flagi europejskiej
Fot. stock.adobe.com/sp4764

W Unii Europejskiej istnieją znaczące różnice w poziomie PKB na głowę mieszkańca, zarówno między poszczególnymi krajami, jak i wewnątrz nich.

#WitoldGadomski: Poziom woj. mazowieckiego podnosi Warszawa, gdzie PKB na głowę mieszkańca wyniosło w 2018 roku 47 000 euro, czyli 156% średniego poziomu UE. Poza stolicą wskaźnik wynosi tylko 60% #PKB #UE #Regiony UE @gazeta_wyborcza

Według danych Eurostatu w 2018 roku najbogatszym państwem, a jednocześnie regionem w Unii Europejskiej było Wielkie Księstwo Luksemburg, którego PKB na głowę mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wynosił 79 300 euro i był ponad 2,6 razy większy niż średnia unijna.

Najbiedniejszym regionem była francuska wyspa Majotta, położona w archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim, na północny zachód od Madagaskaru, która posiada status departamentu zamorskiego Francji, gdzie PKB na głowę mieszkańca wynosił (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) 9 000 euro.

Pomijając tereny zamorskie najniższy poziom PKB na głowę mieszkańca był w północno-zachodnim regionie Bułgarii – 10 100 euro.  

Polska: 21 400 euro PKB per capita

Oprócz Luksemburga najbogatszymi regionami (cały czas stosowana jest miara PKB na głowę mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) są: południowa oraz wschodnia i środkowa część Irlandii, region brukselski w Belgii, Hamburg w Niemczech i czeska Praga.

W 2018 roku PKB na głowę mieszkańca w Polsce wynosił 21 400 euro, czyli 71% średniej unijnej.

Biedniejsze od Polski były: Bułgaria (51% średniej unijnej), Chorwacja (63%), Rumunia (66%), Łotwa (69 %) i Grecja (69%).

Węgry, według danych Eurostatu miały poziom taki sam jak Polska.

Czytaj także: Komisja Europejska podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku i kolejnym

Rumunia: największe różnice między regionami

Największe różnice między regionami o najwyższym i najniższym PKB na mieszkańca obserwuje się w Rumunii (wskaźnik 3,6), Polsce i na Słowacji (oba 3,3), na Węgrzech (3,2) , w Irlandii (3,1) i Czechach (3,0).

Najmniejsze różnice są  w Finlandii i Portugalii (1,5), Szwecji i Austrii (1,7) oraz Danii, Hiszpanii i Holandii (wszystkie 1,9).

PKB na głowę mieszkańca w województwie mazowieckim wynosiło w 2018 roku 34 400 euro, czyli 114% średniej unijnej.

Biedniejszych jest wiele regionów w krajach  bogatszych od Polski: Limburgia w Belgii (96% średniej unijnej), Walonia (85%), duński Sjaelland (89%), niemieckie kraje ‒ Brandenburgia (88%), Meklemburgia (84%), Sachsen (93%), Sachsen-Anhalt (86%).

Ponadto francuskie regiony: Bourgogne-Franche-Comté (80%), Normandia (86%), Alzacja (96%), Bretania (89%).

Czytaj także: Konsumujemy więcej niż wynika z poziomu PKB

Warszawa wyprzedziła Berlin

Poziom województwa mazowieckiego podnosi Warszawa, gdzie PKB na głowę mieszkańca wyniosło w 2018 roku 47 000 euro, czyli 156% średniego poziomu Unii. Poza stolicą wskaźnik ten wynosi tylko 60%.

Warszawa wyprzedziła takie miasta jak: Berlin (122 %), Brema (151 %), Budapeszt (145 %), Wiedeń (150 %).

Analizując te dane należy pamiętać, że statystyki uwzględniają lokalizację firm. W Warszawie, a także w wielu dużych miastach zarejestrowane są firmy, które działają na obszarze wychodzącym poza region.

Dysproporcje w poziomie PKB na głowę mieszkańca nie przekładają się na podobne dysproporcje w dochodach ludności i płac.

Czytaj także: Polska daleka od celu energetycznego uzgodnionego z Unią Europejską

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: