mBank: 285,28 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Akcja kredytowa wzrosła o 6,8 proc. rdr

Z rynku

mBank odnotował 285,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 291,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank odnotował 285,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 291,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 91,31 mld zł na koniec września 2018 r. #mBank @mBankpl

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 902,37 mln zł wobec 796,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 238,75 mln zł wobec 256,51 mln zł rok wcześniej."Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2018 roku wyniósł 390,3 mln zł i był o 1,5% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału, głównie dzięki wyższym dochodom podstawowym i niższym kosztom ryzyka" - czytamy w raporcie.

Koszty działalności i amortyzacja 

W III kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 531,5 mln zł i były o 22,9 mln zł, tj. 4,5% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost zanotowano zarówno w kosztach osobowych i rzeczowych, jak i amortyzacji, podano także.W III kw. br. grupa odnotowała ROE brutto na poziomie 11,2%(wobec 11,1% w II kwartale 2018 roku) oraz ROE netto na poziomie 8,2% (wobec 8,3% w II kwartale 2018 roku). 

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w III kwartale 2018 roku w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia 50% zysku za I połowę 2018 roku). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2018 roku wyniósł 20,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,3%" - czytamy dalej.Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku była stabilna w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2018 roku wyniosła 2,6%, podobnie jak w poprzednim kwartale.

Aktywa razem banku wyniosły 146,66 mld zł

Aktywa razem banku wyniosły 146,66 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec 2017 r.W I-III kw. 2018 r. bank miał 983,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 779,89 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 983,43 mln zł wobec 777,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartość kredytów i pożyczek netto

Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 91,31 mld zł na koniec września 2018 r. i była wyższa o 1,9% w stosunku do końca czerwca br. i o 6,8% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5,1% kwartał wcześniej."Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2018 roku wyniosła 91 305,5 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1 704,1 mln zł, tj. 1,9%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 2,5%" - czytamy w raporcie kwartalnym.Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 41 971,6 mln zł, czyli o 3%, (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 3,7%). Sprzedaż kredytów korporacyjnych wzrosła o 8% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 7 378 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień), podał też bank."Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2018 roku o 687 mln zł, tj. 1,3% i wyniósł 51 820,5 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe nieznacznie wzrosły o 0,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W III kwartale 2018 roku Grupa mBanku sprzedała 1 189,5 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 322,4 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 1,6%" - czytamy dalej.Na koniec III kwartału 2018 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wyniosła 735,5 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu kwartalnym o 54,8 mln zł, tj. 6,9%."Na dzień 30 września 2018 roku należności niepracujące (NPL) nieznaczne wzrosły w stosunku do końca poprzedniego kwartału. Wartość wskaźnika NPL zwiększyła się względem stanu na koniec czerwca 2018 roku i wyniosła 5,2%" - napisano też w raporcie.Poziom pokrycia rezerwami należności niepracujących wzrósł w ujęciu kwartalnym z poziomu 70,0% do 71,7%.Wartość zobowiązań wobec klientów w III kwartale wzrosła w stosunku do ubiegłego kwartału o 4 630,6 mln zł, tj. 4,7%, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 3 018,8 mln zł, tj. 8,5% w ujęciu kwartalnym, podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 1 790 mln zł, tj. 3% w omawianym okresie, podał także mBank.Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 89,1%.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: