mBank: Gorąca dwudziestka giełdowych hitów

Bankowość

W mBanku rozpoczyna się okres subskrypcji półtorarocznej lokaty inwestycyjnej Gorąca dwudziestka, z której potencjalny zysk może wynieść nawet 6 proc. w skali roku. Instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 lub inny zastępujący go indeks o najbliższym terminie wygaśnięcia, opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Lokata objęta jest gwarancją kapitału.

W mBanku rozpoczyna się okres subskrypcji półtorarocznej lokaty inwestycyjnej Gorąca dwudziestka, z której potencjalny zysk może wynieść nawet 6 proc. w skali roku. Instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 lub inny zastępujący go indeks o najbliższym terminie wygaśnięcia, opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Lokata objęta jest gwarancją kapitału.

- Przyjęta strategia inwestycyjna naszego nowego produktu zakłada, że wartość aktywa bazowego w ciągu najbliższych 18 miesięcy wzrośnie i pozwoli inwestorom na zysk sięgający nawet 6 proc. w skali roku - tłumaczy Marcin Konkel, wicedyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w mBanku. - Istnieje wiele przesłanek, które na to wskazują. Najważniejsze z nich to: spodziewana poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i krajach, które są naszymi najważniejszymi partnerami handlowymi, utrzymujący się najniższy w historii poziom stóp procentowych w Polsce, który zachęca do lokowania oszczędności w akcjach oraz trwająca na giełdach, w krajach rozwiniętych, hossa - dodaje.

Zysk z lokaty inwestycyjnej Gorąca dwudziestka uzależniony jest od wartości instrumentu bazowego, które zostaną zanotowanych podczas sześciu obserwacji przeprowadzanych co kwartał. Maksymalne oprocentowanie lokaty zostanie naliczone jeśli wartość aktywa znajdzie się w ustalonym przedziale. Dla pierwszych trzech obserwacji przedział wynosi 100-115 proc. wartości instrumentu z dnia otwarcia lokaty, dla kolejnych trzech - 105-120 proc.

Okres inwestycji Gorącej dwudziestki potrwa od 25 marca 2014 roku do 22 września 2015 roku. Minimalna wpłata na lokatę wynosi tysiąc złotych. Co ważne, całość zainwestowanego w produkt kapitału podlega gwarancji. Oznacza to, że klienci otrzymają 100 proc. ulokowanych pieniędzy bez względu na wartość aktywa bazowego.

Aby uruchomić lokatę wystarczy posiadać konto w mBanku i po zalogowaniu do systemu transakcyjnego wybrać opcję "otwórz lokatę strukturyzowaną" w zakładce "inwestycje".

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Pełna oferta mBanku wraz z regulaminami będącymi jej integralną częścią jest dostępna na stronie www.mbank.pl.

Źródło: mBank

Udostępnij artykuł: