mBank miał 353,92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. Akcja kredytowa wzrosła o 14,6 proc. rdr

Z rynku

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank odnotował 353,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 291,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@mBankpl odnotował 353,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 291,07 mln zł zysku rok wcześniej #mBank

Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2019 roku wyniósł 515,4 mln zł i był o 23,2% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 353,9 mln zł. W III kwartale 2019 roku dochody zwiększyły się w ujęciu kwartalnym dzięki wyższym dochodom podstawowym i wynikowi na działalności handlowej, podał bank.

„Głównymi czynnikami determinującymi wynik grupy w III kwartale 2019 roku były:

– Wyższe dochody na poziomie 1 430,3 mln zł, tj. +7,6% w porównaniu do II kwartału, dzięki znaczącej poprawie wyniku z tytułu odsetek (+6,7% w ujęciu kwartalnym), wyniku z tytułu opłat i prowizji (+10% w ujęciu kwartalnym) oraz wyniku na działalności handlowej (+17,6% w ujęciu kwartalnym).

– Nieznacznie wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 542,5 mln zł.

– Wzrost kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy i zysków lub strat z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 249,4 mln zł, czyli 97 punktów bazowych w porównaniu do 90 punktów bazowych kwartał wcześniej.

– Niższy podatek od pozycji bilansowych grupy względem II kwartału w wysokości 123 mln zł.

– Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:

– wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 25 890 klientów (+888 klientów w porównaniu końca czerwca 2019 roku).

– coraz wyższej sprzedaży kredytów mieszkaniowych (na poziomie 2 291,7 mln zł w III kwartale 2019 roku, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrost o 92,7% w porównaniu do III kwartału 2018 roku) i utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży kredytów niehipotecznych (na poziomie 2 402,0 mln zł, czyli -8,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału i +3,1% w porównaniu do III kwartału 2018 roku)” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 064,24 mln zł wobec 902,37 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 248,46 mln zł wobec 238,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 158,77 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 158,77 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 849,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 996,95 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 830,01 mln zł wobec 996,67 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kw. 2019 r. ROE brutto ukształtowało się na poziomie 13,4% (wobec 11,1% w II kwartale 2019 roku), zaś ROE netto – na poziomie 9,2% (wobec 8,8% w II kwartale 2019 roku).

„Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w III kwartale 2019 roku w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia 50% zysku za I połowę 2019 roku)” – wskazano w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2019 roku wyniósł 19,8%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,8%.

Czytaj także: Commerzbank: lepiej kupić technologię od mBank niż go sprzedać >>>

Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł

Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł na koniec września 2019 r. i była wyższa o 4,3% w stosunku do końca czerwca br. i o 14,6% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 4,7% wobec 4,8% kwartał wcześniej.

„Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2019 roku, wyniosła 104 725,6 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 4 304,1 mln zł, tj. 4,3%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła kwartalnie o 2,9%” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 1 600,2 mln zł, tj. 3,4%, osiągając poziom 48 647,3 mln zł (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 2,1%). Sprzedaż kredytów korporacyjnych zmniejszyła się o 23,5% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 7 311,5 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień), podał też bank.

Czytaj także: Fitch obniża rating długoterminowy mBanku >>>

„Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2019 roku o 2 933,8 mln zł, tj. 5,2% i wyniósł 58 982,6 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 5,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W III kwartale 2019 roku Grupa mBanku sprzedała 2 291,7 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 402,1 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły kwartalnie o 3,7%” – czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2019 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wyniosła 493,8 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu kwartalnym o 61,3 mln zł, tj. 11%.

„Na dzień 30 września 2019 roku stan należności niepracujących (NPL) zwiększył się w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,9%, lecz wartość wskaźnika NPL zmniejszyła się nieznacznie w analizowanym okresie do poziomu 4,7% w wyniku silnego wzrostu salda należności pracujących (o 4,5% kwartał do kwartału)” – napisano też w raporcie.

Rezerwy na należności niepracujące wzrosły o 3,8% kw/kw i wyniosły 3 160,2 mln zł na koniec września br.

„Wartość zobowiązań wobec klientów w III kwartale wzrosła w stosunku do ubiegłego kwartału o 5 624,6 mln zł, tj. 5,1%, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 4 185,6 mln zł, tj. 11% w ujęciu kwartalnym, podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 1 886,3 mln zł, tj. 2,7% w omawianym okresie” – czytamy dalej.

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 90,3%.

„Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2019 roku wyniosła 2,81% w porównaniu do 2,75% w poprzednim kwartale” – napisano także.

mBanku utworzył rezerwę na tzw. małe TSUE w wysokości 15,2 mln zł w III kw. 

rupa mBanku utworzyła rezerwę na potencjalne koszty związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji kredytu w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty (tzw. małe TSUE) wysokości 15,2 mln zł w III kw., podał bank. Bank jest w trakcie analizy faktycznych skutków wyroku TSUE dla prowadzonej działalności biznesowej i sytuacji finansowej.

„W wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 roku nie został wyjaśniony sposób rozliczenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty. Orzeczenie to wpłynie na przyszłe rozliczenia z klientami, którzy przedterminowo spłacą kredyty konsumenckie. Bank, podobnie jak inne podmioty sektora, jest w trakcie analizy faktycznych skutków wyroku TSUE dla prowadzonej działalności biznesowej i sytuacji finansowej” – napisano w raporcie.

W III kwartale 2019 roku grupa utworzyła rezerwę na potencjalne koszty związane z tą sprawą w wysokości 15 200 tys. zł, dodano.

mBank obserwuje przyrost spraw związanych z wyrokiem TSUE ws. kredytów w CHF

mBank obserwuje przyrost spraw sądowych, w tym również przegranych po orzeczeniu TSUE z 3 września, związanych z hipotecznymi kredytami w CHF, tworzy dodatkowe rezerwy i w razie rozwoju sytuacji będzie ich poziom zmieniał, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

„Moim zdaniem, ta mała fala spraw po orzeczeniu TSUE wynika m.in. z tego, że wiele spraw zostało zawieszonych. Ujawniło się kilka spraw [po orzeczeniu]. Te spory w przypadku przegranej powodują zwiększenie rezerw. Liczba przegranych spraw zwiększyła się. Powaga przyszłych spraw będzie istotna, ale to nie powoduje niepokoju we mnie” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

„Odłożyliśmy 66 mln zł, uznając, że kierunek orzeczeń jest mniej dla nas korzystny. Będziemy ten wymiar zwiększali lub zmniejszali w zależności od rozwoju sytuacji” – dodał prezes.

Czytaj także: ZBP: po wyroku TSUE „frankowicze” wcale w nie lepszej sytuacji >>>

Stypułkowski poinformował, że uzgodnienia z audytorami toczą się.

„To jest trudna rozmowa. Na koniec dnia to jest decyzja zarządu. Na tym etapie prowadzimy dialog z audytorami, nie będą ukrywał, że to nie jest prosty dialog” – powiedział prezes.

mBank podał dziś w raporcie, że zwiększył poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF do 132,2 mln zł na 30 września 2019 roku z 66,1 mln zł na 30 czerwca br. w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii.

Bank poinformował, że biorąc pod uwagę potencjalny wpływ wyroku TSUE oraz niektóre ostatnie orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach, istnieje ryzyko, iż obserwowana linia orzeczeń w takich sprawach może się zmienić, a liczba pozwów może wzrosnąć. W razie materializacji, takie ryzyko może mieć znaczący negatywny wpływ na Grupę mBanku i inne banki posiadające portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Na dzień 30 września 2019 roku przeciwko grupie toczyły się 3 453 indywidualne postępowania sądowe wszczęte przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF o łącznej wartości roszczeń w wysokości 794,7 mln zł. Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe indywidualne i pozwy zbiorowe związane z umowami kredytowymi w CHF na dzień 30 września 2019 roku wyniosła 186,3 mln zł.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: