mBank – najwyższe zyski kwartalne w historii

Bankowość

Początek 2014 roku był najbardziej udany w historii mBanku. Instytucja wypracowała rekordowe dochody podstawowe i zysk netto. Złożyły się na to stabilny poziom dochodów ogółem przy konsekwentnie realizowanej polityce zarządzania kosztami i spadających odpisach na rezerwy kredytowe.

Logo mBanku
Źródło: mBank

Początek 2014 roku był najbardziej udany w historii mBanku. Instytucja wypracowała rekordowe dochody podstawowe i zysk netto. Złożyły się na to stabilny poziom dochodów ogółem przy konsekwentnie realizowanej polityce zarządzania kosztami i spadających odpisach na rezerwy kredytowe.

Zysk netto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2014 r. wyniósł 337,8 mln zł i był najwyższym powtarzalnym wynikiem odnotowanym przez bank od początku jego istnienia. - Pomimo środowiska niskich stóp procentowych, które tradycyjnie nie sprzyja rekordowym wynikom w sektorze bankowym, z każdym kolejnym kwartałem udaje nam się pozytywnie zaskakiwać rynek - mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Poprawa wyniku odsetkowego była możliwa dzięki znacznemu obniżeniu kosztów pozyskiwania depozytów. Po raz kolejny poprawie uległ również wynik z tytułu opłat i prowizji - w I kwartale 2014 r. wyniósł 241,4 mln zł i był o 30 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. - Naszą ambicją była poprawa efektywności mBanku. Szczególnie cieszy więc regularny spadek wskaźnika kosztów do dochodów z 48,3 proc. po I kwartale 2013 r. do 45,0 proc. po trzech miesiącach roku bieżącego - tłumaczy Cezary Stypułkowski.

Początek roku przyniósł również znaczący wzrost bazy klientów, zarówno w segmencie bankowości detalicznej (o 59 tys. osób w porównaniu do końca 2013 r.), jak i korporacyjnej (267 nowych firm). Z kolei wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom mBanku - po wyeliminowaniu wahań kursów walut - zwiększyła się w I kwartale o 3,5 proc. Podobny wzrost (3,9 proc. z wyłączeniem transakcji repo) zanotowano w przypadku depozytów.

Od początku 2014 r. Grupa mBanku raportuje wskaźniki kapitałowe zgodnie z regulacjami Bazylei III. Mimo to pozostały one na wysokim i bezpiecznym poziomie: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wyniósł 13,6 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 16,3 proc. Ponadto w marcu 2014 r. mFinance France dokonało emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie wykupu w 2019 r.

W zakresie bankowości detalicznej bank uruchomił w lutym br. kolejny element projektu nowego mBanku - zbudowaną od podstaw bankowość mobilną. Spotkała się ona z doskonałym przyjęciem przez klientów - tylko w pierwszym miesiącu od premiery nowa aplikacja została pobrana ponad 200 tys. razy, a aktywność dotychczasowych klientów w środowisku mobilnym wzrosła dwukrotnie.

mBank został doceniony zarówno przez klientów, jak i zewnętrznych ekspertów. W I kwartale 2014 r. w plebiscycie Złoty Bankier instytucja otrzymała nagrody za najlepsze konto osobiste, najlepszy bank dla firm oraz najlepszy bank w social media. mBank otrzymał też najwięcej wskazań we wszystkich kategoriach plebiscytu i tym samym otrzymał główną nagrodę konkursu - statuetkę Złoty Bank. Z kolei nowy serwis transakcyjny został doceniony w konkursie Bank Innovation Awards, organizowanym przez amerykański serwis Bank Innovation. Zdobył również pierwsze miejsce w kategorii Digital Model Bank w plebiscycie organizowanym przez firmę doradczo-badawczą Celent Research, w którym startowało 80 banków z całego świata.

Źródło: mBank

Udostępnij artykuł: