mBank: nowy program emisji obligacji o wartości do 3 mld euro

Z rynku

Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro.

mBank - Logo
Źródło: mBank

Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro.

Zarząd #mBank podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych bezpośrednio przez #bank #obligacje @mBankpl

Kwota 3 mld euro jest równowartością 12 573 300 000 zł (wg. kursu NBP z 11 kwietnia br.)."Nowy program EMTN będzie ustanowiony przez aktualizację istniejącego programu emisji papierów dłużnych mFinance France SA (Société Anonyme) spółki prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu. Aktualizacja nie wpływa na istnienie już wyemitowanych przez mFF papierów wartościowych oraz ważność gwarancji udzielonej przez bank co do tych papierów" - czytamy w komunikacie.

Zgoda zarządu obejmuje, by papiery dłużne, emitowane w ramach nowego programu EMTN zostały dopuszczone do notowań na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu lub giełdzie w innym państwie Unii Europejskiej, jak również dopuszczalne jest równoległe notowanie papierów wartościowych na kilku giełdach, podano także.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: