mBank podpisał umowę uczestnictwa w prowadzonym przez KIR systemie Inkart

Z rynku

W systemie Inkart mBank będzie pełnił rolę agenta rozliczeniowego. Partnerem technologicznym banku zostanie firma ITCARD, która ma za zadanie rozliczanie transakcji wykonanych na urządzeniach tej firmy w systemie Inkart.

W systemie Inkart mBank będzie pełnił rolę agenta rozliczeniowego. Partnerem technologicznym banku zostanie firma ITCARD, która ma za zadanie rozliczanie transakcji wykonanych na urządzeniach tej firmy w systemie Inkart.

Usługi w zakresie rozliczania krajowych transakcji kartowych, świadczone przez KIR w systemie Inkart, są skierowane do wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku. Obejmują one transakcje realizowane w punktach usługowo-handlowych, bankomatach i innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju. System został opracowany przez KIR - kluczową instytucję infrastrukturalną polskiego sektora bankowego, która od ponad 20 lat wspiera rozwój banków i elektronicznej wymiany informacji.

- KIR tworzy i dostarcza innowacyjne usługi dla sektora finansowego w Polsce. Naszym celem jest wspomaganie jego rozwoju i usprawnianie działania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa - mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR. 
- Podpisanie umowy z mBankiem, jednym z najbardziej innowacyjnych banków na naszym rynku oraz przyszła współpraca z ITCARD w zakresie rozliczeń płatności kartowych 
z wykorzystaniem systemu Inkart, jest dla nas bardzo ważnym krokiem we wdrożeniu 
i upowszechnieniu lokalnego rozwiązania przeznaczonego do rozliczania krajowych transakcji kartowych - dodaje.

Poza podstawową funkcją, jak rozliczanie krajowych transakcji, dokonywanych kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce w ramach systemów Visa i MasterCard, system Inkart udostępnia także usługi wspierające, tj. przekierowywanie komunikatów autoryzacyjnych pomiędzy uczestnikami, a dla wydawców kart - autoryzację zastępczą. Inkart jest również przygotowany do wspierania potencjalnych nowych rozwiązań lokalnych w obszarze rozliczeń transakcji kartowych, np. polskiego schematu kartowego czy tzw. unii bankomatowej.

- W mBanku od lat wspieramy rozwiązania w obszarze płatności bezgotówkowych. Dlatego we współpracy z naszym partnerem technologicznym, firmą ITCARD, włączamy się w projekt Inkart, opracowany przez KIR, firmę posiadającą unikalną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu i prowadzeniu systemów płatności. Jestem przekonany, że ta współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju rynku usług płatności kartowych w Polsce - mówi Dariusz Nalepa, dyrektor w Departamencie Bankowości Transakcyjnej mBanku.

W pierwszej kolejności planowane jest wdrożenie w systemie Inkart rozliczeń transakcji dokonywanych w sieci bankomatów Planet Cash, której właścicielem i operatorem jest ITCARD. W kolejnym kroku usługi oparte o Inkart zostaną rozszerzone na obsługę transakcji dokonywanych w sieci terminali płatniczych Planet Pay, również należącej i obsługiwanej przez ITCARD.

- Współpraca z mBankiem i KIR, dająca możliwość wykorzystania systemu Inkart do obsługi rozliczeń lokalnych transakcji kartowych w bankomatach i terminalach POS zarządzanych przez ITCARD, pozwoli na optymalizację w obszarze rozliczeń krajowych transakcji kartowych, realizowanych za pośrednictwem systemu Inkart. ITCARD jako firma ukierunkowana na rozwój innowacji na rynku kartowym czynnie angażuje się w realizację projektów i rozwiązań, które nadają nowy kierunek usługom płatniczym - mówi Jarosław Chrzanowski, prezes zarządu ITCARD.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec 2015 r. na polskim rynku funkcjonowało 35,2 mln kart płatniczych. W 2015 r. Polacy wykonali nimi ponad 3,3 mld transakcji w ponad 22 tys. bankomatów i ponad 460 tys. terminali POS.

Anna Olszewska

Udostępnij artykuł: