mBank wśród najlepszych pracodawców w Polsce

Bankowość

Niezależna firma badawcza Top Employers Institute przyznała mBankowi tytuł najlepszego pracodawcy w Polsce - Top Employers Polska 2015. Certyfikat jest potwierdzeniem pozytywnej oceny banku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Niezależna firma badawcza Top Employers Institute przyznała mBankowi tytuł najlepszego pracodawcy w Polsce - Top Employers Polska 2015. Certyfikat jest potwierdzeniem pozytywnej oceny banku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Międzynarodowe badania przeprowadzane co roku przez Top Employers Institute mają na celu wyłonienie instytucji, które zapewniają pracownikom najlepsze warunki pracy, dbają o ich rozwój i dążą do doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Badane firmy proszone są o wypełnienie kwestionariusza, w którym opisują prowadzoną politykę personalną, m.in. planowanie potrzeb kadrowych, proces wdrażania nowych pracowników czy strategię doskonalenia zawodowego i szkoleń. Odpowiedzi są następnie weryfikowane przez niezależnych audytorów i analizowane pod kątem spełniania przyjętych przez instytut standardów. W tym roku certyfikat przyznano ponad 950 firmom z różnych branż i sektorów, w prawie 100 krajach na świecie.

- Optymalne warunki pracy zapewniają pracownikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Z naszego kompleksowego badania wynika, że mBank tworzy wyjątkowe środowisko pracy i zapewnia szeroką gamę inicjatyw obejmujących nie tylko świadczenia dodatkowe i warunki pracy, ale także dobrze przemyślany system zarządzania wynikami, spójny z kulturą organizacyjną firmy - mówi Magdalena Kusik, Country Manager w Top Employers Institute.

- Za sukcesem każdej marki stoją ludzie, którzy codziennie podejmują konkretne działania: budują relacje z klientami, kreują nowe rozwiązania i produkty, pracują nad sprawnym funkcjonowaniem procesów, współtworzą klimat organizacji. Dlatego tak ważne jest dla nas to, by nasi pracownicy mogli rozwijać się i czerpać satysfakcję ze swojej pracy, by czuli że jest to miejsce gdzie mogą realizować swoje zawodowe ambicje - mówi Paulina Rutkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji.

Więcej informacji o Top Employers Institute oraz certyfikacji Top Employers znajduje się na stronie: www.top-employers.com.

Źródło: mBank

Udostępnij artykuł: