mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

Z rynku

mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji.

mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji.

Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji #mBank #obligacje @mBankpl

Obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 24,32%, podano w komunikacie.mBank podał także informacje o:- liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 660 640 sztuk.- liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500 000 sztuk.- cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej.- liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 55.- liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 55" - czytamy w materiale.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 500 mln euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na 29 sierpnia 2018 r. stanowi równowartość 2 143 550 000 zł.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: