mBank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF

Z rynku

mBank wyemitował obligacje niezabezpieczone o wartości 125 mln CHF (równowartość 477,78 mln zł) w ramach Programu EMTN, podał bank.

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank wyemitował obligacje niezabezpieczone o wartości 125 mln CHF (równowartość 477,78 mln zł) w ramach Programu EMTN, podał bank.

#Obligacje @mBankpl podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd. #mBank

"Bank wyemitował w ramach Programu Emisji Euroobligacji obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:a) łącznej wartości nominalnej 125 000 000 CHF tj. równowartość 477 775 000 zł według średniego kursu NBP z dnia 5 kwietnia 2019 r.,b) stałym kuponie wynoszącym 1,0183% p.a. płatnym rocznie,c) terminie zapadalności w dniu 4 października 2024 r.,d) wartości nominalnej jednej obligacji: 200 000 CHF tj. równowartość 764 440 zł według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia,e) kodzie ISIN CH0467182454" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie

Bank podał, że obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd."Agencje ratingowe S&P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu EMTN i ratingami długoterminowymi Banku przyznanymi przez S&P i Fitch" - czytamy także.Więcej najnowszych wiadomości o mBanku >>>

Zarząd mBanku 11 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro.mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: