mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln franków szwajcarskich

Z rynku

mBank wyemitował obligacje niezabezpieczone o wartości 180 mln CHF (równowartość 660,91 mln zł) w ramach Programu EMTN.

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank wyemitował obligacje niezabezpieczone o wartości 180 mln CHF (równowartość 660,91 mln zł) w ramach Programu EMTN.

#mBank: #obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd. @mBankpl

"(...) Bank wyemitował w ramach Programu EMTN obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:(a) łącznej wartości nominalnej 180 000 000,0 CHF tj. równowartość 660 906 000 zł według średniego kursu NBP z dnia 7 czerwca 2018 r.,(b) stałym kuponie wynoszącym 0,565% p.a. płatnym rocznie,(c) terminie zapadalności w dniu 7 czerwca 2022 r.,(d) wartości nominalnej jednej obligacji: 5 000 CHF tj. równowartość 18 358,50 zł według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia,(e) kodzie ISIN CH0418609613" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie

Bank podał, że obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd."Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio „BBB+" i „BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu Emisji Euroobligacji i ratingami długoterminowymi mBanku przyznanymi przez S&P i Fitch" - czytamy także.

Nowy program emisji papierów dłużnych

Zarząd mBanku 11 kwietnia br. podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostpnij artyku: