mBank z nową strategią: chce być organizacją w pełni neutralną dla klimatu najpóźniej do 2050 r.

ESG / Z rynku

mBank celuje w marżę odsetkową netto na poziomie ok. 2,5 proc. i ponad 10 proc. zwrotu na kapitale w 2025 roku - podał bank w nowej strategii. mBank spodziewa się ponadto średniorocznego wzrostu przychodów o 9-10 proc. w latach 2021-2025. Długoterminowym celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto.

mBank - logo na budynku
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

mBank celuje w marżę odsetkową netto na poziomie ok. 2,5 proc. i ponad 10 proc. zwrotu na kapitale w 2025 roku - podał bank w nowej strategii. mBank spodziewa się ponadto średniorocznego wzrostu przychodów o 9-10 proc. w latach 2021-2025. Długoterminowym celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto.

W pierwszym półroczu 2021 roku ROE banku wyniosło 10,7 proc. Marża odsetkowa netto w drugim kwartale sięgnęła 2,04 proc., a w ubiegłym roku wynosiła 2,3 proc.

Zgodnie ze strategią, koszty ryzyka banku w średnioterminowej perspektywie mają wynieść ok. 0,8 proc. W drugim kwartale tego roku koszty narastająco wyniosły 0,7 proc.

Planowany na 2025 rok wskaźnik kosztów do dochodów to ok. 40 proc. W ubiegłym roku wskaźnik sięgnął 41,1 proc., utrzymując spadkową tendencję z poprzednich lat.

Czytaj także: mBank z dodatnim skonsolidowanym wynikiem netto w III kw. 2021 r. >>>

Bank spodziewa się, że wartość kredytów będzie w latach 2021-2025 rosła średniorocznie o ok. 8 proc., a depozytów o 8-9 proc.

Współczynniki kapitałowe znacząco powyżej wymogów KNF

Współczynniki kapitałowe mają w czasie realizacji strategii pozostawać znacząco powyżej wymogów KNF. Przy obecnym reżimie regulacyjnym i przyjętych założeniach, na koniec każdego roku poziomy wskaźnika Tier 1 mają być co najmniej 2,5 pkt. proc. powyżej regulacyjnych minimów. Na koniec 2020 roku współczynnik wynosił 17 proc.

Strategicznym celem Grupy mBanku jest utrzymanie pozycji w gronie czołowych banków w Polsce, nie tylko pod względem wzrostu biznesu, ale także kluczowych miar finansowych.

"W nadchodzących latach, nasza zyskowność będzie się systematycznie poprawiać, dzięki rosnącym dochodom, dobrej dyscyplinie kosztowej i ostrożnemu podejściu do zarządzania ryzykiem" - napisano w strategii.

"Korzystne zmiany w strukturze bilansu, w połączeniu z podwyżkami stóp procentowych, przełożą się na polepszanie marży odsetkowej, a przyrost przychodów ogółem w tempie szybszym od dynamiki kosztów zapewni coraz wyższą efektywność" - dodano.

Bankowość detaliczna

W obszarze bankowości detalicznej, mBank skupi się na kredytach hipotecznych (m.in. poprawi proces ich udzielania), kompleksowej ofercie inwestycyjnej (przez własne nowo utworzone TFI), narzędziach zarządzania finansami osobistymi i ekosystemie usług pozabankowych.

Bankowość korporacyjna

W bankowości korporacyjnej, bank chce optymalizować ekspozycje w kierunku wyższej rentowności.

"Zwiększymy naszą koncentrację na segmencie MŚP, aby zyskać na ich postępującej migracji do e-commerce" - napisano.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej

Nowa Strategia Grupy mBanku na lata 2021-2025 pt. "Od ikony mobilności, do ikony możliwości" zakłada m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., podał bank. mBank ma ambicję stać się organizacją w pełni neutralną dla klimatu (zakres 3) najpóźniej do 2050 r.

Opracowaliśmy nową agendę ESG dla Grupy mBanku jako integralną część naszej działalności. Chcemy pozostać liderem zrównoważonej bankowości w Polsce.

"Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za klimat, społeczeństwo, kondycję finansową naszych klientów i zgodność z deklarowanymi wartościami ESG. Zamierzamy ciągle redukować nasz ślad środowiskowy, wspierać transformację energetyczną naszych klientów i osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Mamy ambicję stać się organizacją w pełni neutralną dla klimatu (zakres 3) najpóźniej do 2050 roku" - czytamy w "Strategii".

Bank zapowiedział wykorzystywanie metody Science Based Targets Initiative do kalkulacji i ograniczenia emisji CO2 związanej z portfelem kredytowym.

"Dzięki włączeniu standardów ESG do naszych procesów biznesowych i ryzyka, będziemy prowadzić odpowiedzialną sprzedaż, której towarzyszy jasna i precyzyjna komunikacja, transparentnie przedstawiać ryzyka związane z określonymi produktami finansowymi i kontynuować kampanie edukacyjne o bezpiecznym bankowaniu w sieci i ochronie danych osobowych" - wskazano.

"Chcemy zbudować ukierunkowane na ESG środowisko pracy i promować równość płci. Będziemy przyczyniać się do dobrobytu społecznego przez dalszą współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (WOŚP) i działalność mFundacji. Dążymy do ulepszania naszych ujawnień w zakresie ESG, aby być postrzeganym przez naszych akcjonariuszy i szersze grono inwestorów jako lider rynku i punkt referencyjny wśród innych instytucji finansowych w regionie" - wymienił także bank.

"Strategia mBanku ambitna, jednak brak w niej istotnych informacji"

Strategia mBanku na lata 2021-2025 wydaje się ambitna, szczególnie w odniesieniu do planowanego wzrostu kredytów, jednak brak w niej wielu istotnych informacji dotyczących zakładanej wysokości stóp procentowych, czy kosztów związanych z kredytami walutowymi - uważają analitycy.

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, IPOPEMA:

Strategia wydaje się ambitna, jednak brak w niej wielu informacji - nie wiemy, jakie bank przyjął założenie odnośnie wysokości stóp procentowych, czy informacji o kosztach związanych z kredytami walutowymi.

"Na plus zwracają uwagę wolumeny, które wydają się dosyć ambitne - założenie wzrostu o 8-9 proc. jest dosyć ambitne. Widać, że przychodowo wyniki banku wspierać będą nowe projekty, jak chociażby TFI. Zakładam, że wpływ na zakładany wzrost przychodów na poziomie 10 proc. będą miały stopy procentowe, jednak nie wiadomo, jakie bank przyjął założenia w tym zakresie".

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: