mBank: zarząd wyraził zgodę na dokonanie substytucji z mFinance na bank jako emitenta obligacji

Kadry

Zarząd mBanku wyraził zgodę na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji, w związku z czym wygasną zobowiązania mFinance wobec obligatariuszy, a powstaną po stronie mBanku - podała spółka w komunikacie.

Zarząd mBanku wyraził zgodę na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji, w związku z czym wygasną zobowiązania mFinance wobec obligatariuszy, a powstaną po stronie mBanku - podała spółka w komunikacie.

Zarząd @mBankpl wyraził zgodę na dokonanie substytucji z #mFinance France na #mBank jako emitenta obligacji

Substytucją objęte zostaną dwie serie obligacji wyemitowane przez mFinance w ramach ustanowionego programu emisji dłużnych papierów wartościowych o łącznej wartości nominalnej do 3 mld euro - obligacje serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym na 26 listopada 2021 r. oraz obligacje serii 7 o łącznej wartości nominalnej 200 mln CHF z terminem wykupu przypadającym na 28 marca 2023 r.

Czytaj także: Awaria w mBanku: ok. 100 klientów miało dostęp do rachunku innej osoby >>>

Jak podano, substytucją nie są objęte obligacje serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu przypadającym na 26 września 2020 r. Obligacje te zostaną wykupione przez mFinance zgodnie z warunkami emisji w terminie ich zapadalności. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: