mBank ze Strategią z górnej półki

Bankowość

Niskie stopy procentowe zachęcają do szukania alternatywnych sposobów inwestowania kapitału. mBank rozszerza paletę produktów inwestycyjnych o certyfikaty strukturyzowane Strategia z górnej półki. Produkt o trzyletnim horyzoncie inwestycyjnym daje możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnej 90 proc. ochronie zainwestowanego kapitału w dniu wykupu.

Kolejne obniżki stóp procentowych wprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej zmuszają inwestorów do poszukiwania bardziej rentownych produktów inwestycyjnych. Certyfikat strukturyzowany Strategia z górnej półki to nowy produkt dostępny dla klientów mBanku w ramach usługi eMakler. Instrumentem, na którym opiera się strategia jest indeksEURO STOXX® Low Risk Weighted 50, obejmujący 50 spółek o obniżonym ryzyku zmienności. Emitentem certyfikatów jest Raiffeisen Centrobank AG.

Strategia z górnej półki skierowana jest m. in. do klientów, którzy nie chcą inwestować w poszczególne akcje. Poprzez inwestycje w certyfikat gwarantowany mogą zyskiwać na wzroście indeksu europejskich akcji o niskiej zmienności przy jednoczesnej ochronie kapitału. W okresie najbliższych trzech lat Inwestorzy mają możliwość osiągnięcia stopy zwrotu uzależnionej od wzrostu indeksu 50 akcji. Potencjał zysku jest nieograniczony. Ponadto certyfikaty będą notowane na GPW, dzięki czemu inwestorzy będą mogli zrealizować sprzedać je w każdej chwili. Jedynym kosztem jest prowizja maklerska.

– Nowy produkt w ofercie mBanku daje inwestorowi możliwość uzyskania stopy zwrotu na poziomie 100 proc. średniej stopy zwrotu indeksu z trzech dni obserwacji. W przypadku, gdy jest ona ujemna, inwestor w dniu wykupu otrzymuje zwrot w wysokości co najmniej 90 proc. zainwestowanych środków – mówi Marcin Konkel, kierujący wydziałem produktów inwestycyjnych mBanku.

Subskrypcja certyfikatów będzie prowadzona od 17 października do 7 listopada 2014 r.

Źródło: mBank

Udostępnij artykuł: