mBank znacząco upraszcza umowę o rachunek bankowy

Bankowość

Jeden z największych banków w Polsce wprowadza zupełnie nową formę umowy o rachunek osobisty. Dokument jest napisany przejrzystym i prostym językiem, pozbawionym skomplikowanych sformułowań. Informacje o produkcie przedstawione są w prostej, czytelnej formie tabel. Bank będzie sukcesywnie upraszczał formularze umów do kolejnych produktów.

Dokument w odmienionej formie ułatwia zrozumienie praw i obowiązków zarówno klienta, jak i banku. Zakres umowy jest taki sam jak w poprzedniej wersji, jednak sposób prezentacji treści uległ rewolucyjnej zmianie. Najistotniejsze dla posiadacza rachunku informacje zawarte są w czytelnych tabelach, które stanowią odpowiedź na najważniejsze pytania pojawiające się podczas zakładania konta. W dokumencie nie ma drobnego druku i niejasnych sformułowań, w tym odstraszających symboli zaczerpniętych z tekstów kodeksów prawa. Dodatkowo, dla ułatwienia zastosowano specjalne znaki graficzne.

Wiemy, że część klientów nie czyta umów, dlatego chcemy to zmienić. Zależy nam na tym, aby klienci byli jak najbardziej świadomi i sprawnie poruszali się w sferze finansów osobistych, gdyż we współczesnym świecie jest to niezwykle ważna dziedzina. Chcemy być dla klientów partnerami w tym obszarze – mówi Paulina Gasińska, radca prawny, doradca zarządu w zakresie relacji z klientami.

Dokument przed wdrożeniem pozytywnie ocenili klienci podczas badania jakościowego, doceniając przede wszystkim jego zawartość, a także stronę graficzną. Respondenci samodzielnie wskazali też, jak powinna wyglądać idealna umowa bankowa i na tej podstawie wprowadzono kolejne poprawki do dokumentu. Ich zdaniem dokument powinien być jak najkrótszy i konkretny, eksponować najważniejsze informacje, grupować wiadomości na dany temat w jednym miejscu (tak, by klient nie musiał ich szukać, przeglądając różne strony), oraz sprawiać, że czytający już po pierwszym przeczytaniu dokładnie wie co podpisuje, do czego się zobowiązuje, a także jakie są jego prawa.

Jakie są główne korzyści dla klienta z wprowadzenia nowej umowy?

  • Wygoda: zapoznanie się z umową zajmuje kilka chwil, ponieważ jest krótka i przejrzysta;

  • Pełne zrozumienie: użyty w umowie język jest prosty, pojęcia bankowe są dodatkowo wyjaśnione;

  • Łatwość wyszukiwania informacji: dzięki nagłówkom i układowi tabelarycznemu łatwo wrócić do kwestii, z którą klient chce się dokładniej zapoznać;

  • Czytelność: poszczególne sekcje odpowiadają na konkretne pytania, nie zawierają „drobnego druku” i przypisów o skomplikowanym charakterze;

  • Skupienie się na najważniejszych zagadnieniach: dzięki logicznej strukturze tekstu oraz znakach graficznych, które wskazują szczególnie istotne kwestie;

  • Jasne określenie praw i obowiązków obu stron: nie trzeba doczytywać skomplikowanych reguł, są one zaznaczone w tekście.

Źródło: mBank

Udostępnij artykuł: