MBS w Łomiankach oraz BS w Gliwicach laureatami konkursu „Wymiana walutowa”

Bankowość spółdzielcza

Organizatorem konkursu „Wymiana walutowa” był Bank BPS, a jego koordynatorem Departament Skarbu. Konkurs trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Mogły w nim wziąć udział banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS na dzień 1 lipca 2019 r.

Logo Banku BPS
Logo Banku BPS Źródło: Materiały prasowe

Organizatorem konkursu „Wymiana walutowa” był Bank BPS, a jego koordynatorem Departament Skarbu. Konkurs trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Mogły w nim wziąć udział banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS na dzień 1 lipca 2019 r.

#WymianaWalutowa: Zwycięskie banki otrzymają nagrody pieniężne. MBS w Łomiankach w wysokości 10 000 zł, a BS w Gliwicach 40 000 zł #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #KonkursWymianaWalutowa #BPS

Konkurs miał na celu wyłonienie banków spółdzielczych, które uzyskują najwyższe obroty w obszarze wymiany walutowej realizowanej z Bankiem BPS za pośrednictwem platformy AutodealingBPS oraz Multicentaur.

10 i 40 tys. złotych dla laureatów

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach zajął I miejsce w grupie banków spółdzielczych, które w I połowie 2019 r. zrealizowały z Bankiem BPS obrót walutowy wyrażony w złotych na poziomie do 4 mln zł.

Bank Spółdzielczy w Gliwicach zajął I miejsce w grupie banków spółdzielczych, które w I połowie 2019 r. zrealizowały z Bankiem BPS obrót walutowy wyrażony w złotych na poziomie powyżej 4 mln zł.

Zwycięskie banki otrzymają nagrody pieniężne.

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach uzyskał nagrodę w wysokości 10 000 zł, natomiast Bank Spółdzielczy w Gliwicach nagrodę w wysokości 40 000 zł.

Gratulacje od Prezesa Zarządu Banku BPS

− Ze swojej strony pragnę pogratulować uzyskanego wyniku. Jestem pełen podziwu i uznania dla Państwa.

W tym szczególnie dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces obsługi zawieranych transakcji walutowych − napisał w liście gratulacyjnym skierowanym do Prezesów Zarządów zwycięskich banków Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Zarząd Banku BPS z dużym uznaniem obserwuje ogromny wysiłek i pracę banków spółdzielczych dedykowaną utrzymywaniu aktywności na rynku wymiany walut.

Udostępnij artykuł: