MCI Capital: stopy procentowe przez najbliższe dwa lata powyżej 5 procent

Firma

Podczas prezentacji wyników MCI Capital, jednego z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej zostały m.in. przedstawione prognozy analityków funduszu dotyczące gospodarki Europy Centralnej, w tym polskiej.

Europa, mapa
Fot. stock.adobe.com / brichuas

Podczas prezentacji wyników MCI Capital, jednego z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej zostały m.in. przedstawione prognozy analityków funduszu dotyczące gospodarki Europy Centralnej, w tym polskiej.

W kontekście ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę, MCI oczekuje w Polsce m.in.: w perspektywie 2 lat ponad 5% stóp procentowych i w okresie 5 lat trwale wyższych stóp procentowych niż w ostatnich 10 latach.

Analitycy funduszu spodziewają się zmniejszenia dynamiki wzrostu gospodarczego w perspektywie 2 lat i zwiększonej inflacji.

Imigranci i szanse rozwojowe

Ich zdaniem napływ dużej grupy uchodźców z Europy Wschodniej do Polski i do Europy Środkowo - Wschodniej niesie za sobą szanse gospodarcze, ale również wyzwania społeczne.

MCI przewiduje spadek popytu konsumenckiego w tym regionie w 2022 roku, co jednak częściowo może być skompenowane popytem generowanym przez uchodźców napływających z Europy Wschodniej.

Fundusz przewiduje kontynuację transformacji gospodarki w stronę gospodarki cyfrowej i kontynuację rozwoju spółek z obszaru SaaS, E-commerce, Fintech.

Procesy te mogą być dodatkowo pobudzone transferem talentów i przedsiębiorstw technologicznych z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Dobry czas dla inwestycji

Najbliższe lata mogą być atrakcyjnym okresem dla nowych inwestycji w regionie Europy Środkowo - Wschodniej szczególnie w połączeniu z dalszą transformacją gospodarki cyfrowej oraz rozwojem przedsiębiorstw z ambicjami paneuropeskimi i globalnymi, a MCI Capital jest gotowe na nowe duże inwestycje, poinformował prezes funduszu Tomasz Czechowicz.

Dysponujemy istotną własną płynnością pochodzącą z dokonanych w ostatnich latach wyjść (około 810 mln zł na koniec roku), jesteśmy gotowi na nowe duże inwestycje

W liście załączonym do raportu rocznego napisał:

"Uważamy, że obecna sytuacja kryzysowa będzie podstawą do rynkowej weryfikacji wartości i oczekujemy korekt wycen. Wydaje nam się, że nadchodzi bardzo dobry czas na inwestowanie. Biorąc po uwagę, że dysponujemy istotną własną płynnością pochodzącą z dokonanych w ostatnich latach wyjść (około 810 mln zł na koniec roku), jesteśmy gotowi na nowe duże inwestycje, których dobrym przykładem jest zakupiony niedawno eSky. Inwestycje te powinny umożliwić wypracowywanie przez MCI atrakcyjnych stóp zwrotu również w przyszłości"

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: