Mondial Assistance publikuje wyniki badań

Finanse i gospodarka

Mondial Assistance we współpracy z ACNielsen Polska przeprowadził największe jak dotąd w Polsce badanie poświęcone usługom assistance "Rynek usług assistance widziany oczami klientów". Już dzisiaj Mondial Assistance pokazuje wstępne wyniki badań, natomiast pełen raport zostanie opublikowany 14 marca podczas Forum Bankowego, którego Mondial Assistance jest oficjalnym partnerem.

Mondial Assistance we współpracy z ACNielsen Polska przeprowadził największe jak dotąd w Polsce badanie poświęcone usługom assistance "Rynek usług assistance widziany oczami klientów". Już dzisiaj Mondial Assistance pokazuje wstępne wyniki badań, natomiast pełen raport zostanie opublikowany 14 marca podczas Forum Bankowego, którego Mondial Assistance jest oficjalnym partnerem.

Podstawową informacja jaka płynie z raportu to fakt, że w 2011 roku z usług assistance w Polsce skorzystało blisko milion osób (łącznie 972 070). Klient assistance ma nie więcej niż 59 lat oraz mieszka w mieście liczącym powyżej 200 tysięcy osób.

Z raportu "Rynek usług assistance widziany oczami klientów" wynika, że ponad 50% respondentów dobrze kojarzy, czym są usługi assistance i na czym one polegają. Ankietowani wiążą usługi assistance głównie z pakietami oferowanymi kierowcom. W dalszej kolejności w świadomości respondentów, assistance jest postrzegane jako usługa pomocowa czy ratunkowa w sensie ogólnym. Badani wskazali w ankiecie, że assistance to także rodzaj ubezpieczenia, usługa turystyczna i medyczna.

Z badań przeprowadzonych przez ACNielsen Polska na zlecenie Mondial Assistance wynika, że najbardziej uświadomioną grupą pod względem usług i produktów assistance są osoby w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat.

Respondenci biorący udział w badaniu wskazali również assistance samochodowe jako najbardziej wartościową usługę oferowaną przez firmy assistance (60% wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio assistance medyczne oraz turystyczne (49% i 37% odpowiedzi). Istotne jest, że w tym przypadku zaistniała wyraźna korelacja pomiędzy płcią respondenta a wskazaniem na przydatność, wartość danej usługi.

Assistance jest również cenione jako uzupełnienie i rozwinięcie innych produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Co drugi respondent uważa, że dołączenie assistance do rachunku bankowego powinno być rynkową normą.

- Raport "Rynek usług assistance widziany oczami klientów" to pierwsze badanie rynku usług assistance w Polsce przeprowadzone na taką skalę. Oprócz podstawowych odpowiedzi na pytanie, np. ile osób w Polsce korzysta z usług assistance, przygotowana publikacja zawiera analizy, które są istotne zarówno dla całej branży assistance, jak i podmiotów z nią powiązanych - mówi Agnieszka Walczak, Członek Zarządu w Mondial Assistance.

Pełne wyniki badań "Rynek usług assistance widziany oczami klientów" zostaną zaprezentowane 14 marca podczas Forum Bankowego 2012, gdzie panelistami będą Agnieszka Walczak, Członek Zarządu, Mondial Assistance oraz Marcin Penconek, Vice President, Eastern Europe Region Leader, Nielsen BASES & Consumer Research, The Nielsen Company.

Metodologia badań "Rynek usług assistance widziany oczami klientów"

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie osób zamieszkujących obszary miejskie. Istotne zmienne brane pod uwagę w szczególności przez zespół to wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania. Wywiady były przeprowadzane w dniach 4-24 stycznia 2012 roku. Próba badawcza liczyła 2000 respondentów.

Forum Bankowe 2012

Organizowane przez Związek Banków Polskich Forum Bankowe jest corocznym spotkaniem środowisk finansowych. Podczas konferencji przedstawiciele banków, władz państwowych, regulatorów, NBP i środowisk naukowych debatują na temat najważniejszych wyzwań oraz problemów stojących przed sektorem bankowym.

Wśród tegorocznych gości Forum będą m.in.: Minister Finansów, prof. Jan Vincent-Rostowski, prof. Marek Belka, Agnieszka Walczak, Członek Zarządu Mondial Assistance, dr Piotr Juda, Prezes Zarządu Toyota Bank Polska S.A. oraz Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

- Bardzo cieszy nas fakt, że Mondial Assistance dołączył do podmiotów współtworzących Forum Bankowe. Jest to jednocześnie dowód na coraz większy wzrost udziału usług assistance wśród produktów oferowanych przez banki i wzajemną współpracę. W dzisiejszych czasach udana kooperacja banku z branżą assistance tworzy nową jakość dobrze znanych produktów bankowych oraz daje możliwość wyróżnienia swojej oferty wśród konkurencji - komentuje dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor w Związku Banków Polskich.

Źródło: Mondial Assistance

Udostępnij artykuł: