Mechanizm pieniądza jako długu: Władza korporacji cudzego pieniądza (2)

NBS 2014/05

Sens słowa "konkurencja" uległ przez wieki wypaczeniu. Pierwotnie znaczyło ono "biec razem". U starożytnych pojęcie konkurowania oznaczało wzajemne korzystanie ze swoich wysiłków - a nie miażdżenie rywali bądź wygrywanie za wszelką cenę.

– Wysoka, niedogmatyczna nauka z biologii dowodzi, że komórka każdego zdrowego organizmu, także zbiorowego – np. mrówek czy pszczół, realizuje w 90-98 proc. potrzeby tegoż organizmu, a w 2-10 proc. swoje własne – tłumaczy dr Krzysztof Lachowski, prezes Towarzystwa Spółdzielców. – W miarę jak te proporcje są łamane i zwiększa się zaspokajanie potrzeb własnych komórki, organizm choruje, a następnie umiera. Pierwszą myślą zdrowej komórki jest cały organizm, pierwszą myślą chorej, w skrajnym przypadku rakowej, jest własny interes. Ludzkość – jako organizm zbiorowy – funkcjonując według reguł komercyjnej ekonomii globalnej z mechanizmem pieniądza odsetkowego na zasadzie egoistycznej wolności bez żadnej odpowiedzialności, czyli róbta co chceta – znajduje się właśnie w stadium ciężkiej choroby.

Prywatne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: